- homiki.pl - http://homiki.pl -

Rada Europy zajmuje się dyskryminacją osób LGBTQ

Podczas sesji plenarnej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 27 stycznia przedstawiono przygotowane przez Andreasa Grossa sprawozdanie w sprawie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową [1] (TU można obejrzeć wideo z prezentacji i debaty [2]). Pikanterii sprawie dodaje fakt, że sesję Rady otworzył, jako najstarszy poseł, Ryszard Bender, znany z antysemickich wypowiedzi formułowanych m.in. na antenie Radia Maryja oraz popieranie tzw. „kłamstwa oświęcimskiego”. Zaniepokojenie tym faktem wyraziła grupa parlamentarzystów, którzy zaapelowali, by Bender zajął oficjalne stanowisko wobec swoich wypowiedzi.

Sprawozdanie na temat dyskryminacji zostało oparte na pracy sprawozdawcy i członków Komisji Spraw Prawnych i Praw Człowieka Rady Europy oraz częściowo na raportach Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej o homofobii i dyskryminacji wobec osób LGBTQ w państwach europejskich (część 1 raportu – pdf [3] i część 2. raportu – pdf [4]). W sprawozdaniu wskazuje się, że pomimo rozpowszechnienia wiedzy na temat tego, jak istotną częścią tożsamości człowieka jest jedna z trzech orientacji seksualnych i że żadna z nich nie może być wartościowana, osoby LGBTQ ciągle doświadczają dyskryminacji. Autor sprawozdania wymienia różne rodzaje tejże dyskryminacji, rysując obraz sytuacji prawnej oraz społecznej i wskazując, że mimo dekryminalizacji homoseksualizmu we wszystkich państwach członkowskich Rady Europy w wielu systemach prawnych ciągle istnieją dyskryminujące rozwiązania (sprzeczne z takimi wiążącymi aktami prawnymi jak chociażby Europejska Konwencja Praw człowieka). Ciekawie przedstawione są przesądy na temat osób LGBTQ – w formie zbliżonej do przygotowanej niegdyś przez Porozumienie Lesbijek LBT publikacji „Fakty przeciwko mitom o lesbijkach i gejach” (plik pdf [5]), na zasadzie „fałszywe twierdzenie – zwięzłe i celne wyjaśnienie fałszywości ze wskazaniem źródła”. Pokazano też wpływ takich schematów myślowych na naszą sytuację społeczną.

Następnie autor przypomina, że zasady praw człowieka mają przełożenie na kwestię orientacji seksualnej i omawia sytuację związaną z ochrona praw podstawowych (głównie wolności zgromadzeń i wyrażania opinii). Kolejny element to przedstawienie, m.in. w prostej formie tabeli, uznawania przez państwa Rady Europy związków osób tej samej płci w formie prawnej, w tym kwestii podatkowych, finansowych i rodzicielskich. Podsumowując, autor wskazuje, że państwa europejskie powinny walczyć z dyskryminacją nie tylko metodami zakazów dyskryminacji, ale również wsparcia dla osób LGBTQ, w tym stosując rozwiązania w kwestii zmiany płci, wprowadzenia instytucji tzw. „osoby bliskiej” w prawodawstwie, umożliwienia adopcji biologicznych dzieci partnera itp. Podkreśla znaczenie edukowania społeczeństw i zwalczania przesądów i uprzedzeń. Zwraca uwagę – bardzo w „kompromisowym” duchu RE – że dla osiągnięcia tego celu niezbędny jest dialog między państwami i instytucjami, który na pewno wzmocniłyby rezolucja Rady i zalecenia.

Ponieważ parlamentarzyści wnieśli wiele poprawek do tekstu, dalsza część debaty oraz głosowanie nad tekstem rezolucji i rekomendacji na ten temat odłożono na następną sesję plenarną Rady, która odbędzie się w dniach 26-30 kwietnia. Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie tych dokumentów; choć rezolucje nie mają charakteru wiążącego, zazwyczaj w pewnym stopniu wpływają na politykę państw członkowskich RE.

(sass)