Queer Studies w KPH

Nabór na trzecią edycję Queer Studies w KPH – kursu akademickiego organizowanego przez Kampanię Przeciw Homofobii, przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg w Polsce

Queer Studies to interdyscyplinarne studia obierające za przedmiot swych badań i zainteresowań nieheteronormatywną tożsamość seksualną, zajmujące się również kulturowym i społecznym funkcjonowaniem ról i stereotypów płciowych, kwestionując zasadność podziału ludzi i relacji między nimi na homo- i heteroseksualne. Opieka merytoryczna nad kursem: dr Jacek Kochanowski.
Kampania Przeciw Homofobii oferuje możliwość odbycia semestralnego weekendowego kursu Queer Studies KPH w wymiarze 100 godzin wykładów prowadzonych przez najznakomitszych polskich badaczy tej problematyki.

Zajęcia odbywać się będą począwszy od 21 lutego 2010 w warszawskiej siedzibie Kampanii Przeciw Homofobii, przy ulicy Żelaznej 68, co dwa tygodnie w formie weekendowych bloków, w godzinach 11-13:30 i 14:30-17 (z godzinną przerwą obiadową).

Terminy zjazdów: 20-21.II, 13-14.III, 27-28.III, 10-11.IV, 24-25.IV, 8-9.V, 22-23.V, 5-6.VI, 19-20.VI, 3-4.VII

Czesne wynosi 500 zł (za 100 godzin dydaktycznych). Na zakończenie cyklu wykładów studenci otrzymają dyplom ukończenia kursu Queer Studies KPH.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie Queer Studies KPH prosimy o przysyłanie zgłoszeń na adres queer@kph.org.pl w celu otrzymania zestawu dokumentów rekrutacyjnych do wypełnienia.
Termin nadsyłania wypełnionych dokumentów upływa 08.02.2010.

Więcej informacji o naszych wykładowcach, zajęciach i terminach na stronie:
www.queer.kph.org.pl
Kampania Przeciw Homofobii
ul. Żelazna 68
00-866 Warszawa
Tel: +48 22 423 64 38
Fax: +48 22 620 83 37

***

Gender studies w IBL PAN

Na program Gender Studies złożą się systematyczne zajęcia z takich dziedzin, jak: teoria gender i queer, krytyka feministyczna, historia ruchu kobiecego, feministyczne, genderowe i queerowe ujęcia psychoanalizy, teologii, językoznawstwa, historii literatury, sztuki, mediów, antropologii i polityki. Obok zajęć kursowych przewidziane są także zajęcia autorskie, szczegółowo rozwijające wybrane zagadnienie.

Studia trwają jeden rok (dwa semestry) i obejmują łącznie ponad 200 godzin lekcyjnych. Zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele (ewentualnie piątki) średnio dwa razy w miesiącu w Instytucie Badań Literackich PAN przy ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica).

Po zaliczeniu zajęć i zdaniu egzaminów uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

W semestrze letnim 2009/2010 zajęcia poprowadzą: prof. Krystyna Kłosińska, prof. Paweł Dybel, dr Krystyna Mazur, dr Katarzyna Nadana, dr Anna Taszycka, dr Maciej Gdula, dr Ewa Majewska, Ewa Tatar, Katarzyna Czeczot, Anna Laszuk, Yga Kostrzewa, Katarzyna Bratkowska, Florian Nowicki.

Opłata za semestr: 1500 zł. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty czesnego na dwie raty. Jednorazowa opłata wpisowa: 300 zł.

Informacji udziela sekretariat Studiów Podyplomowych IBL PAN, Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), pokój 136, 00-330 Warszawa. Tel./fax: (022) 826-99-45; (022) 657-28-95, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl

Szczegóły: www.genderstudies.pl

***

Media i Gender, kurs specjalny w ramach gender studies IBL PAN

Zajęcia mają na celu uwrażliwienie słuchaczek i słuchaczy na kwestie związane z płcią i tym samym wykształcenie umiejętności krytycznej analizy przekazu medialnego oraz przekraczania stereotypów i barier płciowych we własnym warsztacie i działalności publicznej. W programie znajdują się zajęcia teoretyczne i praktyczne z komunikacji społecznej oraz poświęcone poszczególnym typom mediów, takim jak prasa, telewizja, radio i Internet, a także reklama. Umożliwią one przede wszystkim dostrzeżenie tego, w jaki sposób płeć jest wykorzystywana w mediach, jaką pełni funkcję i czemu służy.

Wśród proponowanych zajęć słuchaczki i słuchacze znajdą zajęcia pozwalające nabyć wiedzę natury ogólnej, zajęcia warsztatowe oraz zajęcia, w trakcie których będziemy analizować wybrany problem medialny. Słuchacze i słuchaczki zdobędą umiejętności krytycznej analizy mediów ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi wykorzystywanych w badaniach gender, ale także nabędą wiedzę oraz umiejętności praktyczne, które udoskonalą ich własny warsztat dziennikarski – oczyszczą go ze stereotypów i pozwolą uprawiać dziennikarstwo świadome płci, problemów dyskryminacji i przyjazne kobietom, przyczyniające się w ten sposób do wprowadzania zmian w medialny wizerunek kobiet. Dzięki skierowanym do kobiet warsztatom poświęconym autowizerunkowi, emisji głosu czy wystąpieniom publicznym pozwolą także na pracę z barierami, jakie stanowi płeć w kreowaniu własnego wizerunku medialnego i publicznego.

Planowane rozpoczęcie kursu: luty 2010 r.

W pierwszej edycji zajęcia poprowadzą: dr Anna Nacher, dr Bernadetta Darska, dr Katarzyna Skarżanka, dr Katarzyna Nadana, Kazimiera Szczuka, Joanna Piotrowska, Joanna Derkaczew, Agnieszka Mrozik, Maja Branka, Anna Laszuk, Samuel Nowak, Marcin Wilk.

Opłata za udział w kursie wynosi 1900 zł, wpisowe: 200 zł.

Informacji udziela sekretariat Studiów Podyplomowych IBL PAN, Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), pokój 136, 00-330 Warszawa. Tel./fax: (022) 826-99-45; (022) 657-28-95, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl

Szczegóły: www.genderstudies.pl

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa