BERLIN-YOGYAKARTA już od środy w Warszawie

Celem projektu BERLIN-YOGYAKARTA jest przypomnienie historii prześladowań lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transgenderowych przez nazistów podczas ich panowania w Europie oraz podkreślenie, że prawa człowieka są niezbywalną własnością wszystkich ludzi, również osób nieheteroseksualnych.

Refleksja nad tragedią II wojny światowej skutkowała wydaniem szeregu dokumentów, podkreślających znaczenie praw człowieka i obywatela, w tym Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz tzw. Zasad Yogyakarty.

Zasady zostały opublikowane w 2006 roku w formie deklaracji w indonezyjskim mieście Yogyakarta przez Międzynarodową Komisję Prawników. Deklaracja ustanawia międzynarodowe standardy stosowania praw człowieka w odniesieniu do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej.

W ramach projektu pokażemy w czterech miastach wędrowną wystawę. Zaprezentujemy również filmy nieznane dotąd polskiej publiczności. W Warszawie odbędzie się seminarium z udziałem jednego z sygnatariuszy Zasad Yogyakarty, prof. Romana Wieruszewskiego.

W 70 lat po wybuchu II wojny światowej pragniemy przywrócić polskiej pamięci zbiorowej przemilczane ofiary nazistowskiego totalitaryzmu.

Zaproszenia
środa 7 października zapraszamy na otwarcie wystawy „Berlin Yogyakarta”, godz. 19.00,
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66 (do 28 października 2009)

Na tytuł wystawy składają się nazwy dwóch miast z dwóch kontynentów, co podkreśla globalną skalę zarówno zjawiska wykluczania, jak i obowiązywania praw człowieka. Z nazwą Yogyakarty łączy się aktualna część wystawy, Berlinowi przypisany jest jej aspekt historyczny. W części historycznej nakreśliliśmy początki i osiągnięcia ruchu na rzecz emancypacji osób nieheteroseksualnych oraz przedstawiliśmy historię ich prześladowań przez nazistów.

niedziela 11 października projekcja filmów
godz. 17.00 – 21.30
Kinolab, Zamek Ujazdowski

godz. 17.00 „Einstein seksu”, RFN 1999, reż. Rosa von Praunheim
film fabularny – historia życia Magnusa Hirschfelda, lekarza, seksuologa i światowego pioniera ruchu na rzecz równouprawnienia osób nieheteroseksualnych

godz. 19.00 „Paragraf 175” USA 2000, reż. Rob Epstein i Jeffrey Friedman
film dokumentalny – rozmowy z homoseksualnymi ofiarami nazistowskiego terroru, w większości byłymi więźniami obozów koncentracyjnych
WSTĘP WOLNY

piątek 16 października – otwarte seminarium
godz. 17 – 20: Edukacja a prawa osób nieheteroseksualnych
Wydział Prawa i Administracji UW w Warszawie, ul. Lipowa 4
(kompleks budynku BUW)
AULA A2

Program:

17.00 Otwarcie seminarium

Panel I
17.10 Geneza i znaczenie Zasad Yogyakarty – prof. dr hab. Roman Wieruszewski, dyrektor Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytut Nauk Prawnych PAN

17.30 Prześladowania osób LGBT w czasach nazistowskich i współcześnie
– Agnieszka Weseli, historyczka seksualności

17.45 Sytuacja prawna osób nieheteroseksualnych w Polsce i na świecie
– Karolina Kędziora, prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego

18.00 Dyskusja

18.30 Przerwa na kawę

Panel II

18.45 Nauczanie o prawach osób LGBT jako nauczanie o prawach człowieka w szkole średniej – Marzanna Pogorzelska, nauczycielka liceum i opiekunka szkolnego koła Amnesty International

19.00 Prawa osób LGBTQ w polskiej szkole wobec braku debaty publicznej – Sebastian Matuszewski, nauczyciel filozofii w Liceum im. Jacka Kuronia w Warszawie

19.15 Programy przeciwdziałające przemocy ze względu na orientację seksualną w szkołach – Marta Abramowicz, prezeska Kampanii Przeciw Homofobii

19.30 Dyskusja

20.00 Zakończenie seminarium

——————————————–
Współorganizatorami seminarium są:
Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytut Nauk Prawnych PAN
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Projekt „Berlin-Yogyakarta realizowany jest przez Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii przy finansowym wsparciu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ)

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa