- homiki.pl - http://homiki.pl -

PO kompromituje się w naszych sprawach

Premier Tusk otrzymał niedawno list otwarty, w którym liderzy ruchu LGBTQ w Polsce oraz członkowie tzw. grupy inicjatywnej ds. związków partnerskich wskazali trudności prawno-społeczne, z jakimi się borykamy i zwrócili się o poparcie w przygotowywaniu ustawy o związkach partnerskich.

Reakcje polityków, głównie tych z partii większościowej, powinny po raz kolejny dać do myślenia tym, którzy w głosowaniu na „konserwatywnych liberałów” upatrują najlepszej perspektywy dla naszego społeczeństwa – i dla siebie w nim.

Podajemy za Gazetą Wyborczą:

Rzecznik rządu Paweł Graś: Taka osoba [odpowiedzialna za kontakty ze środowiskiem LGBTQ, która będzie pilotowała ustawę] nie jest potrzebna. […] Rząd w najbliższym czasie nie planuje prac nad ustawą o związkach partnerskich.

Zdanie pełnomocniczki rządu ds. równego statusu prawnego Elżbiety Radziszewskiej nie zdziwi chyba nikogo: Nie ma ani zgody społecznej, ani politycznej na tworzenie takiej ustawy, która musiałaby dotyczyć związków hetero- i homoseksualnych. Nie ma również możliwości finansowych. Być może pani Radziszewskiej należałoby przypomnieć, że niegdyś nie było również przyzwolenia na prawa wyborcze kobiet i ich udział w polityce. Ale ktoś uznał, że mimo wszystko należy je przyznać i dzięki temu jest ona na stanowisku rządowym. Łatwo się o niewygodnych faktach zapomina, prawda?
Interesujące jest również wyobrażenie pani Radziszewskiej na temat problemów, z jakimi się spotykamy oraz wiedza w zakresie stanu prawnego w różnych kwestiach (leżących w zakresie jej obowiązków): Trzeba tę osobę [partnera] wskazać w karcie chorego jako uprawnioną do uzyskiwania takich informacji [w szpitalu]. A w testamencie można spadkobiercą uczynić dowolną osobę, np. partnera tej samej czy innej płci.

Pojawiają się naturalnie nieśmiałe sygnały, że „nas lubią” – choćby wypowiedzi Sławomira Nowaka czy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Jednak dopóki nie idą za nimi ŻADNE działania, należy traktować je wyłącznie jako polityczne schlebianie potencjalnym wyborcom, będące w rzeczywistości absolutnym pustosłowiem.

I tylko czemu nas to ciągle dziwi?

(sass)