- homiki.pl - http://homiki.pl -

Przerwana lekcja tolerancji

We Włocławku w III LO im. Marii Konopnickiej przy ulicy Bechiego miała dziś odbyć się dyskusja wokół raportu o mowie nienawiści. Spotkanie, na które stawiło się ponad 200 wyraźnie zainteresowanych osób, głównie młodzież z miejscowej szkoły, miało być prowadzone przez Grega Czarneckiego, w KPH odpowiedzialnego za program monitoringowy, Przemka Szczepłockiego z toruńskiego Stowarzyszenia Pracownia Różnorodności, psychologa Jana Świerszcza, Pawła Fischera-Kotowskiego z Lambdy Bydgoszcz i znanego wydawcę i autora Wojciecha Szota.

Po piętnastominutowym wystąpieniu Czarneckiego dyrekcja szkoły ogłosiła zakończenie spotkania pod pretekstem nagłych obowiązków uczniów. Grupka zainteresowanych osób przeniosła się jednak z prelegentami do innej, małej sali. I tu kontynuacja spotkania okazała się niemożliwa – gościom nakazano pilnie opuścić budynek.

Dyrektorka liceum w rozmowie z prelegentami uznała, że pierwsze wystąpienie nie dotyczyło spraw tolerancji, tyko miało być „agitacją polityczną” – Greg Czarnecki jako przykład osoby nieakceptującej osób LGBTQ wymienił Wojciecha Wierzejskiego. Zaskoczeniem dla dyrekcji szkoły było też to, że spotkanie o sprawach LG BTQ prowadzą… geje! Uznała, że winien być zachowany parytet i odpowiednia reprezentacja hetero w panelu.

Organizatorzy, miejscowi animatorzy pozarządowi, nie kryją rozgoryczenia i oburzenia. Sprawą zainteresowały się miejscowe media.

(mm thks to ws)

***

A oto oświadczenie

Włocławek, 5 czerwca 2009

OŚWIADCZENIE

Stwierdzamy, że spotkanie z przedstawicielami środowiska LGBTQ, które odbyło się w piątek, 5 czerwca br. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej we Włocławku było znakomitą szansą zaprezentowania sytuacji osób nieheteroseksualnych w Polsce. W skutek decyzji dyrekcji szkoły szansa ta nie została wykorzystana. Przerwanie spotkania w trakcie pierwszej rundy wypowiedzi gości przez dyrektorkę szkoły stanowiło przejaw homofobii, czyli zjawiska w które wymierzone było zorganizowane spotkanie. Obawy i zarzuty, które uniemożliwiły dyskusję były niezasadne, niezrozumiałe i bezpodstawne.

Zamiast lekcji tolerancji, uczennice i uczniowie w praktyce mogli przekonać się jak wygląda homofobia. Mamy nadzieję, że wobec osób próbujących kontynuować spotkanie nie zostaną wyciągnięte żadne konsekwencje.

Postępowanie dyrekcji szkoły, jako zaprzeczające ideałowi otwartej, wolnej od uprzedzeń edukacji, budzi nasz stanowczy sprzeciw.

Podpisano:

Paweł Fischer-Kotowski, Stowarzyszenie „Lambda Bydgoszcz”
Przemysław Szczepłocki, Stowarzyszenie „Pracownia Różnorodności”
Wojciech Szot, abiekt.blogspot.com