- homiki.pl - http://homiki.pl -

Pozew Legierskiego oddalony

Sąd Rejonowy Warszawa Praga oddalił pozew wyborczy Krystiana Legierskiego przeciwko Marii Mięsikowskiej-Szreder, gwiazdy z Kartuz, głoszącej, że homoseksualizm jest „chorobą genetyczną”.

W uzasadnieniu czytamy:

Nieprawdziwości [tez pani Szreder] ma dowieść wnioskodawca [Krystian Legierski]. Materiał dowodowy przyjęty w sprawie nie pozwala na przyjęcie, że użyte przez uczestniczkę postępowania sformułowanie jest nieprawdziwe. Sąd w żaden sposób nie jest w stanie zweryfikować twierdzeń uczestniczki postępowania w spawie rozstrzyganej w trybie ordynacji wyborczej, która na rozstrzygnięcie sprawy sądowi pierwszej instancji daje 24-ro godzinny okres [sic!!!] Rozstrzygnięcie przez sąd przedmiotowej sprawy sprowadzałaby się w istocie do rozstrzygnięcia kwestii medycznych, a wymaga to specjalistycznej wiedzy, a co za tym idzie niezbędne byłoby najprawdopodobniej zaciągnięcie opinii biegłych, być może zapoznanie się z wynikami badań – o ile takie badania były prowadzone.

W innym miejscu:

W dalszym ciągu środowisku medycznym toczy się spór, czy homoseksualizm można leczyć, a w związku z tym czy jest on chorobą. Dowodem na to są liczne publikacje opisujące skuteczność terapii. Jednocześnie sądowi nie znana jest skuteczność tej terapii, w szczególności jakie przynosi ona wyniki i czy wyniki te są długotrwałe.

Sąd nie umie, sąd nie wie. Sąd ma tylko 24 godziny. Polski sąd.

Dowodem na prawdziwość ptolemeizmu i nieprawdziwość teorii Kopernika są liczne publikacje na ten temat. Homikom.pl nie są znane słonie podtrzymujące płaską ziemię, ani fakt, czy od zawsze te słonie tam stoją. Ciekawe, czy doktor Cameron pisał coś o słoniach?

(mm)