- homiki.pl - http://homiki.pl -

Nowy zarząd Lambdy Warszawa

Podczas Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Lambda Warszawa, które odbyło się 9 maja, zostały wybrane nowe władze Stowarzyszenia. W skład Zarządu Lambdy Warszawa weszli:
– Krzysztof Kliszczyński – jako Przewodniczący Zarządu;
– Agnieszka Górska – jako Zastępczyni Przewodniczącego Zarządu;
– Bartłomiej Palik – jako Sekretarz Zarządu, oraz
– Krzysztof Zabłocki – Członek Zarządu.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Marek Kowalski i Wojciech Muża.

Walne Zebranie uprzednio udzieliło absolutorium za lata 2007-2009 ustępującemu Zarządowi oraz zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2008.

(yk)