- homiki.pl - http://homiki.pl -

Hillary Clinton zrównuje prawa rodzin dyplomatów

Hillary Clinton, Sekretarz Stanu USA, przygotowuje przepisy mające zrównać w kolejnej dziedzinie życia związki homo- i heteroseksualne w USA.

Od kilku dni amerykańskie gazety donoszą, że partnerzy życiowi (również ze związków niesformalizowanych) homoseksualnych dyplomatów amerykańskich otrzymają takie same świadczenia socjalne jak partnerzy i małżonkowie w związkach heteroseksualnych.

Za czasów Busha administracja opierała się stałemu lobbingowi organizacji LGBTQ, które przekonywały, że coraz więcej podmiotów administracyjnych i gospodarczych na całym świecie rozszerza pakiet usług na partnerów jednopłciowych swoich pracowników.

Usługi i świadczenia, których rozszerzenie obejmą nowe przepisy, to m.in. paszporty dyplomatyczne, usługi medyczne na placówkach dyplomatycznych, ewakuacja w sytuacji zagrożenia, dodatki podróżne oraz szkolenia językowe i w zakresie bezpieczeństwa.

Wdrożenie nowych przepisów (bez podania daty) potwierdził wysoki rangą pracownik Departamentu Stanu.

W szeroko cytowanej wypowiedzi Hillary Clinton tak uzasadniła swoją decyzję: „Rodziny naszych pracowników, jak i rodziny w ogóle, są przeróżne – a wszystkie są częścią sieci naszych placówek dyplomatycznych na całym świecie.[…] Nasz departament zapewni takie same świadczenia partnerom hetero- i homoseksualnym po prostu dlatego, że jest to słuszne.”

Zazdrościmy. Najwyraźniej nawet w kraju, który nie ma pełnej regulacji prawnej związków jednopłciowych można odgórnie wprowadzić ułatwienia socjalne. U nas czekamy na ustawę…

(sass)