- homiki.pl - http://homiki.pl -

August(e) Forel, Zagadnienia seksualne, Warszawa-Kraków 1914. (Di geszlechts-frage, New York 1918).


Koniec XIX i początek XX w. był okresem intensywnych badań nad seksualnością. Pośród opublikowanych wówczas prac wielką popularność zdobyła książka szwajcarskiego psychiatry Augusta Forela (1848-1931), zatytułowana Die sexuelle Frage. Eine naturwissenschaftliche, psychologische, hygienische und soziologische Studie für Gebildete (München 1905). W pierwszych dziesięcioleciach XX w. była ona kilkakrotnie tłumaczona na język polski. Jako pierwszy ukazał się w 1906 r. we Lwowie przekład autorstwa Władysława Witwickiego, Tadeusza Witwickiego i Witołda Schreibera, zatytułowany Zagadnienia seksualne ze stanowiska nauk przyrodniczych, psychologii, hygieny i socyologii. Został on wznowiony w 1914 r. i z tego właśnie wydania pochodzi prezentowany fragment odnoszący się do homoseksualizmu.

Książka Forela była tłumaczona także na języki żydowski (jidysz), będący ówcześnie językiem ojczystym około 10 % mieszkańców ziem polskich. Załączamy stronę tytułową przekładu autorstwa J.M. Alberta, noszącego tytuł Di geszlechts-frage. A wisenszaftliche, psichologisze, higienisze un soziologisze forszung, wydanego w Nowym Jorku w 1918 r.

Skany prezentowanych książek zostały udostępnione przez Piotra Schlegla.

Kliknij by powiększyć skany

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]