- homiki.pl - http://homiki.pl -

Konkurs budowlano – architektoniczny rozstrzygnięty!

Dziękujemy wszystkim za udział w naszym konkursie związanym z nową książką Izabeli Sowy Ścianka działowa!

Zadaliśmy pytanie:

W jakim mieście toczy się akcja „Ścianki działowej”?

Oczywiście w Krakowie!

Otrzymaliśmy aż 85 prawidłowych odpowiedzi! Maszyna losująca poszła w ruch – ksiązkę otrzymują:

Monika z Wolkowa
Marta z Otwocka
oraz Marcin z Limanowej

Wypatrujcie maila! Przypominamy, że książki roześle wydawnictwo Nowy Świat.

Wszystkim dziękujemy, zwycięzcom gratulujemy!

(red)