- homiki.pl - http://homiki.pl -

Józef Czechowicz, Wiersze, Lublin 1963

Józef Czechowicz urodził się w 1903 r. w Lublinie i tamże zakończył swe życie podczas nalotu bombowego 9 września 1939 r. Jego upodobania seksualne znalazły nieznaczne odzwierciedlenie w poezji.

Lubelskie Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza znajduje się na Starówce, przy ul. Złotej 3, nieopodal domu, w którym mieszkała Franciszka Arnsztajnowa, przyjaciółka poety.

Prezentowany egzemplarz Wierszy znajduje się w zbiorach osoby, która zastrzega sobie anonimowość.

[1]
[2]

[3]

[4]

[5]