Inna Scena – dwie wspaniałe publikacje Instytutu Teatralnego

Homiki i homiczki także uczęszczają do teatru, więc tym bardziej cieszy nas inicjatywa Instytutu Teatralnego i projekt konferencji i spotkań pt. Inna Scena, którego pokłosiem są dwie znakomicie wydane, wzbogacone o fotografie, książki podejmujące tematykę płci, ciała, tożsamości seksualnej i transgresji. Polecamy nie tylko teatromaniakom i teatromaniaczkom!

Więcej informacji o Innej Scenie znajdziesz tutaj

***

Inna Scena. Ciało, płeć, pożądanie. Tożsamość seksualna i tożsamość płci w polskim dramacie i teatrze


Tom ten prezentuje wybrane teksty wygłoszone na drugiej konferencji z cyklu Inna Scena, która odbyła się w Warszawie w dniach 7-8 grudnia 2006 r. Przywołana w tytule triada wyznacza obszar problematyki wspólnej wielu ważnym polskim przedstawieniom ostatnich lat, które otwarcie stawiają pytania o to, czym jest płeć, rozważają niejednoznaczność relacji, jakie zachodzą między płcią biologiczną a kulturową, wskazują na radykalnie polityczny wymiar indywidualnych tożsamościowych rozstrzygnięć. Uwzględnienie kwestii ciała, płci i pożądania otwiera także możliwość ponownej lektury kanonu dramatycznego i historii teatru, w której uwaga interpretatora skupia się na wpisanych w tekst i scenę konstruktach płciowych, czasem zatartych i niejasnych sygnałach odmienności, momentach seksualnej i płciowej transgresji. Zamieszczone w książce teksty nie tylko oświetlają szereg niedostatecznie dotąd opisanych zjawisk z historii i współczesności polskiego teatru, ujawniając zarówno konserwatywną funkcję sceny, na której umacnia się płciowe i seksualne emploi, jak i jej wywrotowy potencjał. Są również świadectwem rozległych pożytków, jakie z zaadaptowania narzędzi badawczych oferowanych przez interdyscyplinarne studia nad płcią kulturową i odmiennością czerpać może rodzima teatrologia. Współczesna humanistyka nie ma wątpliwości, że refleksja nad kondycją człowieka nie może pomijać jego społecznie i kulturowo determinowanej płciowości. Ludzka podmiotowość ma bowiem niezbywalny wymiar płci, który przejawia się we wszystkich sferach naszej aktywności. Bez jego uwzględnienia rekonstruowany przez badaczy teatru obraz sceny pozostanie po części przesłonięty.

Redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Dorota Buchwald
wyd. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Warszawa 2008
stron: 270

Więcej informacji o książce znajdziesz tutaj.

***

Inna Scena. Kobiety w historii i współczesności teatru polskiego


Niniejszy tom jest pokłosiem pierwszej konferencji z cyklu Inna Scena, która odbyła się w Warszawie w dniach 1-3 grudnia 2005 r. Jej celem było wprowadzenie w przestrzeń polskiej refleksji teatralnej perspektyw, jakie otwiera krytyka feministyczna. Szło o poszerzenie podjętego dotąd w bardzo ograniczonym zakresie procesu ponownej lektury historii polskiego teatru, zmierzającego do rekonstrukcji rzeczywistego udziału i znaczenia kobiet w kulturze teatralnej. O przemyślenie […] tworzonych w teatrze obrazów kobiecości. Wreszcie o próbę nazwania dynamicznie zmieniającej się sytuacji współczesnego polskiego teatru
– ze wstępu Agaty Adamieckiej-Sitek.

redakcja: Agata Adamiecka-Sitek, Dorota Buchwald
wyd. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Warszawa 2006
stron: 236

Więcej informacji o książce znajdziesz tutaj.

***

Przyznajemy się bez bicia, zaniedbaliśmy tę dziedzinę sztuki, ale mamy nadzieję, że choć dzięki takim publikacjom nie odczujecie za bardzo straty. A o homiczych wydarzeniach związanych z Instytutem Teatralnym będziemy donosić na bieżąco.

Na deser – Maciej Nowak reklamujący witrynę e-teatr.tv

(mt)

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa