Warszawa 19-21.09 II Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji LGBTQ

Działające w Polsce organizacje i grupy nieformalne LGBTQ po raz kolejny spotkają się na wspólnej konferencji. Styczniowe I Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji LGBTQ zarysowało ogólne kierunki działań, które powinny zostać podjęte w obszarach zdrowia, prawa, edukacji, kultury oraz kwestii związanych z rejestracją związków partnerskich i homorodzicielstwem. Zgromadzeni w Krakowie działacze ustalili też, że spotkania takie powinny odbywać się cyklicznie, aby można było na bieżąco ewaluować wyniki podejmowanych akcji i planować nowe, wspólne przedsięwzięcia.
Stowarzyszenie Lambda Warszawa podjęło się organizacji II Ogólnopolskiego Spotkania, którego termin zaplanowano na 19-21.września 2008 r.

II Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji LGBTQ powinno, zdaniem organizatorów, zająć się przygotowaniem konkretnych działań w stosunku do instytucji, które mają wpływ na pięć obszarów tematycznych ważnych dla osób LGBTQ nakreślonych przez spotkanie w Krakowie. Wypracowany plan działań i wystąpienia zostaną zapisane w dokumencie końcowym, podpisanym przez przedstawicieli wszystkich organizacji.

Porozumienie polskich organizacji LGBTQ, czasami różniących się podejściem do problemów środowiska i stawiających sobie różne cele statutowe, pozwoli wystąpić publicznie ze znacznie większą siłą, niż pojedyncza organizacja czy osoba. Regularne spotkania pozwolą też lepiej zapoznać się z ofertą, jaką mamy dla osób LGBTQ na terenie naszego kraju i, w razie potrzeby, przygotować i wdrożyć wspólne projekty.
Organizacje działające na rzecz osób LGBTQ muszą komunikować się ze środowiskiem, któremu służą. Niezaprzeczalną rolę w tym przekazie odgrywają media naszej społeczności. W ostatnim czasie dało się zauważyć, że współpraca organizacji z mediami nie zawsze układa się właściwie, a strony nie znajdują płaszczyzny porozumienia. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom środowiska, przewidzieliśmy w programie spotkania sesję pt. „Współpraca organizacji z mediami LGBTQ – perspektywy i wyzwania”, na którą zaproszeni zostaną przedstawiciele naszych mediów.

Zapraszamy organizacje i grupy nieformalne do udziału w II Ogólnopolskim Spotkaniu Organizacji LGBTQ. Formularz rejestracyjny, podobnie jak informacje na temat warunków uczestnictwa, znajduje się na stronie http://lgbtq.lambdawarszawa.org. Pełny dostęp do strony umożliwiamy zarejestrowanym uczestnikom. Niestety, liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona, a o przyjęciu zgłoszenia decydować będzie kolejność rejestracji.

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa