Homicza bibuła w natarciu!

Z wielką przyjemnością informujemy, że na polskim rynku wydawniczym pojawiły się interesujące pozycje „akademickie” (doraźne określenie, stąd cudzysłów), podejmujące tematykę osób LGBTQ i seksualności.

Nie ma co owijać w bawełnę – socjologiczne, psychologiczne czy nawet historycznoliterackie teksty podejmujące kwestie homoseksualności są dla nas ważne! W sporach publicznych, dyskusjach na zajęciach, gorących rozmowach na ławce przed blokiem, warto posiłkować się współczesnym stanem badań. Być może jest to jedyny ratunek przed demagogią, uprzedzeniami czy narastaniem mitów.

Polecajcie opracowania o homiczej tematyce swoim profesorom/profesorkom, rodzicom, znajomym i wszelkim wątpiącym!

Dlatego Homiki.pl zapraszają do lektury i popularyzacji niniejszych książek. Czekamy także na sygnały od Was o nowościach i starociach wydawniczych, które przegapiliśmy (listy[at]homiki.pl). Obiecujemy, że niektóre z nich zagoszczą na homikach.pl pod postacią recenzji.

***

Dorota Majka-Rostek, Związki homoseksualne. Studium socjologiczne, wyd. Difin 2008

W książce ukazano sytuację związków lesbijek i gejów. Potraktowano je jako formy życia rodzinnego, których funkcjonowanie łączy się z przemianami współczesnych społeczeństw, przede wszystkim rozpowszechnieniem się indywidualizmu, związanego z kolei z pojawie­niem się specyficznego wzorca osobowości nowoczesnej, konieczności dokonywania wybo­rów, przemian intymności, ryzyka oraz rozwoju technologicznego.

Spojrzenie na homoseksualne związki partnerskie jako na formy życia rodzinnego to stosun­kowo nowa perspektywa socjologiczna. Wiąże się ona z procesami dostosowywania definicji, koncepcji i orientacji naukowych do szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Począwszy od lat osiemdziesiątych XX wieku, zainteresowanie zachodnich socjologów procesami konstruowania i funkcjonowania związków homoseksualnych ciągle rośnie. Wyłonił się nowy dyskurs wykraczający poza traktowanie homoseksualizmu w kontekście seksualności i tożsamości, a obejmujący intymność, relacje, związki, homoseksualne rodzi­cielstwo czy prawa partnerskie i małżeńskie. Przemiany sytuacji osób homoseksualnych we współczesnych społeczeństwach obejmują zarówno procesy wzrostu akceptacji społecznej dla związków jednopłciowych, jak i coraz większe możliwości ich prawnej legalizacji. Książka jest interesującą, wstępną eksploracją obszaru związanego z współczesnymi przemianami życia rodzinnego, tworzącymi nowe normy, role i struktury społeczne.

Więcej informacji o książce (spis treści): http://ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=967

Ewa Banaszak, Paweł Czajkowski, Moralne obrazy. Społeczne i socjologiczne (de)konstrukcje seksualności, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2008

Od chwili, kiedy Adam i Ewa zostali wygnani z raju, seks stał się grzechem i wyznacznikiem moralności. Oscyluje między widzialnością i niewidzialnością, przykazaniem i zakazem. Przejawia się ledwie dostrzegalnie lub jaskrawo. Raz wpisuje się w zakres sacrum, a kiedy indziej w profanum. Bywa jednym z obrazów moralnie tolerowanych lub jest obrazą moralności. Ta książka traktuje o pozbawianiu seksu kolejnych warstw kulturowych okryć. Dzieje się to we współczesnych procesach społecznych i socjologicznych rozważaniach, które mogą szokować i oburzać.

Więcej informacji o książce (spis treści): http://www.wuwr.com.pl/szczeg.asp?not=wyswietl_spis&num_id=2179#spis_tr

***

Tomasz Szlendak, Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2008, wydanie 2

Wzorce kultury konsumpcyjnej odnajdujemy dziś nie tylko w miejskiej przestrzeni, na reklamowych billboardach czy w centrach handlowych. Są obecne nie tylko w wypełnionym kartami kredytowymi portfelu, nie tylko w feerii towarów na sklepowych półkach czy w szaleństwie sezonowych wyprzedaży. Dotarły już do tych rejonów kultury, których o związek z konsumeryzmem nigdy byśmy nie podejrzewali. Można wręcz powiedzieć, że „supermarketyzuje się” cała kultura. Konsumenckie schematy postępowania i myślenia widać choćby w wychowywaniu dzieci, w edukacji, w życiu seksualnym, a nawet w Kościele, ponieważ „supermarketyzacji” ulega także sfera przeżyć religijnych. Książka poświęcona jest mechanizmom i efektom owej „supermarketyzacji” na polu religii i seksualności. A przyglądamy się tym mechanizmom przez pryzmat zachowań ludzi młodych, ponieważ są one, zdaniem socjologów, świetnym prognostykiem tego, co się jeszcze w kulturze zachodniej wydarzy.

Więcej informacji o książce (spis treści): http://www.wuwr.com.pl/szczeg.asp?not=wyswietl_spis&num_id=2170#spis_tr

***

Z odmiennej perspektywy
Studia queer w Polsce, pod redakcją
Moniki Baer i Marzeny Lizurej, Oficyna Wydawnicza Arboretum 2007

Zapraszamy Państwa do lektury nowej książki akademickiej podejmującej problemy związane z tożsamościami seksualnymi „Z odmiennej perspektywy. Studia queer w Polsce”. Naukowa refleksja studiów gejowsko-lesbijskich, a potem studiów queer zmieniła spojrzenie humanistyki na sprawy związane z mniejszościami seksualnymi. Przedstawiciele tych społeczności z obiektów badań stali się narratorami i na ten aspekt współczesnej refleksji naukowej chciałyśmy zwrócić uwagę. Queer oznacza odmieńca, a queerowa perspektywa jest perspektywą odmienną od tradycyjnej, ale równie uprawnioną.

Studia queer traktujemy tu jako termin-parasol, gdzie z jednej strony jest miejsce na transgresję i rebelię, niejednoznaczność i płynność, destabilizację heteronormatywnej matrycy; ale gdzie również jest miejsce na traktowane w sposób bardziej esencjalistyczny tożsamości, które nawet jeśli są skonstruowane, dla poszczególnych ludzi stanowią ważny aspekt ich osobistego i kolektywnego „bycia w świecie”. Przestrzeń tej książki jest queer przede wszystkim dlatego, że jest przestrzenią wielogłosową.

Książka „Z odmiennej perspektywy…” jest podsumowaniem dotychczasowej, siedmioletniej działalności Koła Naukowego Queer Studies „Nic Tak Samo” działającego przy Uniwersytecie Wrocławskim.

Więcej informacji o książce (spis treści): http://www.nts.uni.wroc.pl/publikacje/

(od redakcji – Tę książkę przegapiliśmy, przyznajemy się bez bicia!)

Źródło: strony internetowe wydawnictw.

(mt)

3 komentarzeHomicza bibuła w natarciu!

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa