- homiki.pl - http://homiki.pl -

Dwie kobiety na ślubnym kobiercu!

W dniu 2 sierpnia 2008 r. w Warszawie pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, w obecności rodziny, przyjaciół i znajomych, odbył się pierwszy ślub humanistyczny pary tej samej płci – dwóch kobiet żyjących w długoletnim związku. Ślub proklamuje ten związek trwałym, rodzinnym.

Organizatorzy mają nadzieję, że to przełomowe wydarzenie przybliżyliśmy nasz kraj do równouprawnienia mniejszości seksualnych. Pierwsze małżeństwo homo to dwie wierzące humanistki: tego samego dnia miała miejsce ceremonia religijna i areligijna (PSR) wyrażająca w pełni osobowości dziewczyn.

Ślub kościelny został udzielony przez prezbitera Reformowanego Kościoła Katolickiego ze wspólnoty z Poznania – ten związek wyznaniowy udziela nie tylko ślubów parom tej samej płci, ale i ordynuje kobiety. Partnerki łączą w sobie doskonale liberalną i otwartą religijność z afirmacją jednostki ludzkiej i wolności, co czyni je religijnymi humanistkami. Z ramienia PSR ceremonię tę prowadził Krzysztof Tanewski.

Były obrączki, przysięgi, akt ślubu, tort, szampan i wesele. Teraz jest podróż poślubna…

W mowie ślubnej jedna z partnerek, Katarzyna Formela mówiła m.in.
Od początku naszego związku dążyłyśmy do sformalizowania naszej relacji, do ukazania poprzez nasz ślub, iż jesteśmy rodziną. Pragnęłyśmy podkreślić poprzez ślub przełom, jaki w naszym życiu nastąpił, gdy postanowiłyśmy być razem. Jest to bardzo istotna zmiana w naszym życiu, i zależy nam, aby przekazać to innym, aby postrzegano nas w kategoriach rodziny a nie tylko – jak wcześniej – oddzielnych osób. Ślub humanistyczny, poprzedzony kościelnym, dał nam dzisiaj taką możliwość. Naszą wolą jest, by traktowano nas jak każde inne małżeństwo. (…) W naszym wypadku – jako pary tej samej płci (ślub w USC jest w Polsce dla nas niedostępny) – humanistyczny ślub nasz nie pociągnie za sobą skutków prawnych (czego bardzo obie byśmy pragnęły), natomiast religijny wyrazi ważną, lecz nie jedyną część nas samych. Stąd w tym wypadku połączenie ślubów humanistycznego i kościelnego obrazuje połączenie rozumu i wiary – połączenie tak ważne w naszym życiu.

Ślub humanistyczny – mimo iż w Polsce jeszcze nie uznawany przez państwo – jak ma to miejsce już w innych krajach – jest alternatywą dla ślubu w USC czy w kościele. Daje on możliwość kreowania całej ceremonii przez parę dostępującą zaślubin od początku do końca przez co oddaje charakter danego związku. Poprzez ceremonię humanistyczną mamy szansę wyrazić swoje poglądy na świat, ważne dla nas idee i myśli czego nie daje ani ślub kościelny ani tym bardziej ślub cywilny zawierany w urzędzie stanu cywilnego.

Pierwszy ślub humanistyczny w Polsce miał miejsce w grudniu 2007r.

Młoda para

więcej informacji na stronie: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5994 [1]

Czym jest ślub humanistyczny? – tutaj znajdziesz odpowiedź: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5614 [2]

***

Młodej parze gratulujemy i życzymy szczęścia!