- homiki.pl - http://homiki.pl -

Lesmamy w Polityce

Najnowszy numer Polityki przynosi raport o macierzyństwie lesbijek – interesujące, napisane przyjaznym językiem i w afirmująco-obiektywnym (jeśli można tak rzec) tonie przedstawienie sytuacji takiej, jaka jest, bez moralizowania, ale i bez prób usprawiedliwiania przy nachalnego przekonywania.

[…] pragnienie rodzicielstwa u kobiet homoseksualnych niczym nie różni się od pragnienia heteroseksualistek. A kobieta, która chce mieć dziecko, nie będzie wczytywać się w badania opinii publicznej lub pytać o społeczną akceptację. Po prostu je urodzi. Macierzyństwo lesbijek to fakt, także w polskiej rzeczywistości.

Dane z publikacji naukowych (oparte głównie o książki Długołęckiej i Engel-Bernatowicz [1] oraz Tomalskiego [2]) przeplatają się z historiami z życia wziętymi – oczywiście przy zmienionych imionach dzieci i części bohaterek, przy czym mile zaskakuje zdjęcie na okładce przedstawiające (chyba?) autentyczną parę lesmam. Mimo zdecydowanie pozytywnego, przyjaznego tonu w przedstawianiu zjawiska, wysiłki autorki nie idą w kierunki stworzenia apoteozy lesrodzicielstwa – przedstawione są zarówno emanujące ciepłem obrazki związków i rodzin, gdzie dzieci już są albo zaraz będą, jak i wątpliwości oraz dylematy osób zainteresowanych.

W lesrodzinach kwestia biologicznego pokrewieństwa tylko z jedną kobietą staje się potencjalnym źródłem napięć i konfliktów. Bywa, że ta druga czuje się mniej pewnie w swojej roli.

Lekki edukacyjny odcień tekstu zapewnia nie tylko pozytywne przedstawienie lesrodzin, ale podkreślenie, że problemy dla dzieci w takich rodzinach wychowanych mają swoje źródło głównie poza tymiż rodzinami – w społeczeństwie, którego poziom tolerancji i szacunku jest nam niestety aż za dobrze znany.

Podsumowując – dla osób temat znających, dla środowiska LGBTQ, dla lesmam raport nie wniesie żadnych nowych informacji, choć niewątpliwie stanowi przyjemną, pozytywną lekturę, którą szczerze polecam, nawet jeśli przedstawia nieco podkolorowany obrazek (któż z nas nie pamięta głośnej niedawno sprawy próby odebrania lesbijce z Dolnego Śląska praw rodzicielskich przez własną matkę?). Natomiast ma na pewno sporą wartość informacyjno-edukacyjną dla mniej lub bardziej zainteresowanych tematem heteryków – a może komuś odmitologizuje problem lub zwróci uwagę na jego skalę?

(sass)