- homiki.pl - http://homiki.pl -

Warszawski Ruch Homoseksualistów. Ulotka, maj 1987.

Ulotka ta była przypuszczalnie pierwszym adresowanym do własnego środowiska dokumentem opublikowanym przez Warszawski Ruch Homoseksualistów. Została powielona na kserokopiarce i była kolportowana w maju 1987 r. przez członków ruchu, nie tylko w Warszawie.

Zabytek znajduje się w zbiorach Pawła Fijałkowskiego.

[1]