- homiki.pl - http://homiki.pl -

Komorowski o homikach…

Czytanka – redaktor Terlikowski z Rzeczpospolitej [1] przepytuje o różne sprawy marszałka sejmu Bronisława Komorowskiego (wywiad ukazał się 10.11.2007).

Co (…) z parami homoseksualnymi. Od kilku dni trwa ofensywa organizacji gejowskich domagających się spotkania z nowym premierem, by przekonać go do zmian prawa. Donald Tusk powinien się z nimi spotkać? [red. – okazało się, iż to spotkanie jest tylko „faktem prasowym”, zobacz tutaj [2]]

Nie ma powodów, by odmawiać spotkań z jakąkolwiek grupą obywateli, nawet jeśli jej wyróżnikiem jest tylko orientacja seksualna.

A czy potrzebne jest zmiana prawa?

Nie powinno dojść do takich zmian w prawie polskim, które stawiałyby znak równości między związkami homoseksualnymi a małżeństwem. Małżeństwo jest bowiem inwestycją społeczną na przyszłość w przyszłe pokolenia, które będą wypracowywać dla nas emerytury. Inwestycją taką nie jest zaś bez wątpienia homoseksualny konkubinat. Jeśli istnieją bariery prawne, które utrudniają ludziom o odmiennej orientacji seksualnej okazywanie sobie opieki, wsparcia, dziedziczenia, to ja bym te bariery likwidował, bo w tej sprawie musi być równość. Ale nie za cenę utożsamienia par jednopłciowych i małżeństw.

Tymczasem piszę się też wiele o pośle (teraz pośle, dawniej senatorze) Niesiołowskim, który miewa zdanie nieco odmienne od marszałka Komorowskiego. Nie podajemy tego zdania ponieważ uważamy je za nie najlepszy przykład i postawę niekoniecznie godną naśladowania, choć poseł Niesiołowski, paradoksalnie, jest postacią o dużym potencjale sympatii.