- homiki.pl - http://homiki.pl -

Jarosław Iwaszkiewicz, Opowiadania 1918-1953, t. 2, Warszawa 1956

Jarosław Iwaszkiewicz (1894-1980) należał do tych literatów dwudziestolecia międzywojennego i Polski ludowej, którzy nie ukrywali swego homoseksualizmu. W jego twórczości znajdujemy mniej lub bardziej jawne motywy homoerotyczne, liczne zarówno w prozie, jak i w poezji.

Jarosław Iwaszkiewicz, Opowiadania 1918-1953, t. 2, Warszawa 1956. Egzemplarz z autografem Autora.

Jarosław Iwaszkiewicz, Wiersze zebrane, Warszawa 1968.

[1]

[2]

Iwaszkiewicz mieszkał wraz z rodziną w Stawisku pod Warszawą, gdzie obecnie znajduje się Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów.

[3]

[4]

[5]

Egzemplarz Opowiadań 1918-1953 znajduje się w zbiorach Tomasza Woźnego (mTV). Wiersze zebrane pochodzą z księgozbioru Pawła Fijałkowskiego.