- homiki.pl - http://homiki.pl -

Dariusz Szreter, Kto nie ma tej skłonności?, „Dziennik Bałtycki”, 2007, 3-4 listopada, s. 16.

Jarosław Iwaszkiewicz (1894-1980) nie ukrywał swego homoseksualizmu i żyjąc w związku małżeńskim z Anną z domu Lilpop, nawiązywał mniej lub bardziej trwałe relacje erotyczne z mężczyznami.

Przedstawiamy tekst o domniemanych kontaktach seksualnych Jarosława Iwaszkiewicza z noblistą Czesławem Miłoszem.

[1]