Rosyjska awantura w Radzie Europy

Wstęp dydaktyczny:
Będzie mowa o Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. To taki megasejm gromadzący parlamentarzystów ze wszystkich państw członkowskich tej organizacji, nie mającej nic wspólnego z UE. Rada Europy to np. ta instytucja, która posiada „słynny” Trybunał w Strasburgu, który osądzał sprawę parady w Warszawie.

Na forum Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy przemówił patriarcha rosyjskiego kościoła prawosławnego Aleksy II. Zapytany przez przedstawiciela Wielkiej Brytanii lorda Russela-Johnstona o postawę kościoła wobec parady LGBTQ w Moskwie, patriarcha przedstawił rozprawkę dotyczącą homoseksualizmu: jest dla niego grzechem, chorobą porównywalną do kleptomanii (!!!). Było też wiele o propagandzie homoseksualnej i rzekomych zagrożeniach dla młodzieży.

ILGA Europe zainicjowała list protestacyjny przeciwko tym wypowiedziom, podpisany przez 37 przedstawicieli Zgromadzenia. Na próżno szukać podpisu kogokolwiek z Polski. Ciekawy to znak przed wyborami. Zobacz, którzy polscy posłowie zasiadają w tym zgromadzeniu, a więc którzy mogliby się podpisać, gdyby chcieli.

Przypomnijmy – nieudana parada 2006 w Moskwie została rozgoniona przez „koalicję” skinhaedów i modlących się staruszek, a kościół prawosławny nie potępił aktów przemocy, jakie miały miejsce.

Tymczasem Rada Europy była jedyną organizacją domagającą się od Rosji zaprzestania aktów homofobii ze strony władz i związków wyznaniowych. Spicz Aleksego II nieco tu namieszał.

Zobacz, co o podróży Aleksego pisze ciekawa strona internetowa

Tutaj ze strony Rady Europy co powiedział patriarcha, ku pamięci:

Patriarch ALEXY II said that the church had a vocation to respond in love to the suffering of all, including sinners. The church loved sinners despite their sin. As followers of the Orthodox faith, they could not depart from the moral teachings of the Bible and the Apostolic tradition. Homosexuality was not the only sin, there was also adultery, irresponsible sexual conduct and the sexual exploitation of women. As he knew from his pastoral experience, these sins caused suffering to the human conscience. Of course, others thought differently and no one should discriminate based on convictions or lifestyle, but equally no one could force the church to keep quiet when it called a sin a sin in accordance with the word of God.

There was a great deal of homosexual propaganda which had an influence on young people. The church had the right to ask society which policies it wanted to support. In Moscow, there had been a call for a homosexual parade. The church had taken the view that this was propaganda for sin. It was an illness and a distortion of the human personality. Kleptomania could be seen in a similar light, but no one argued that stealing should be advertised. An exception for homosexuality could not be justified, particularly given its influence on the young.

Tutaj treść listu protestacyjnego:

Patriarch Alexi II’s opposition to freedom of assembly for lesbian, gay, bisexual and transgender people

Written Declaration No 401

This written declaration commits only the members who have signed it

In April, in a pre-Easter address to the media, Patriarch Alexi II announced his invitation to address the Parliamentary Assembly. Emphasising his opposition to gay pride parades, he said he would speak “about Christian values (…) and the promulgation of sin (…) there are other abnormalities, including kleptomania, but no one is promoting them. Why is this abnormality advertised so broadly?

He had previously supported the banning of the 2006 parade, saying that the Church “does not accept any propaganda for immorality (…) Russia is living through a demographic crisis (…) a (gay) parade (…) will not help strengthen the family as the foundation of a strong state”.

Both 2006 and 2007 pride events were met with violent opposition by orthodox and nationalist extremists, and broken up by the police.

Intercultural and inter-religious dialogue at the Council of Europe must be based on the principle of the universality and indivisibility of human rights, and on mutual respect and tolerance.

We urge Patriarch Alexi to avoid the use of language inciting intolerance and to respect, rather than seek to deny, the fundamental rights of sexual minorities.

http://assembly.coe.int/

6 komentarzyRosyjska awantura w Radzie Europy

 • Uschi

  [Tłumaczenie listu protestacyjnego]

  Sprzeciw Patriarchy Aleksego II wobec wolności zgromadzeń dla lesbijek, gejów oraz osób bi- i transseksualnych

  Deklaracja pisemna nr 401

  Niniejsza deklaracja pisemna stanowi zobowiązanie wyłącznie dla jej sygnatariuszy

  W kwietniu Patriarcha Aleksy II ogłosił w swoim przedświątecznym przemówieniu dla mediów, że został zaproszony do wystąpienia przed Zgromadzeniem Parlamentarnym. Podkreślając sprzeciw wobec parad gejowskich, zapowiedział, że będzie mówił „o wartościach chrześcijańskich (…) oraz rozpowszechnieniu grzechu (…). Istnieją inne nienormalne zjawiska, w tym kleptomania, ale nikt ich nie promuje. Dlaczego to jedno nienormalne zjawisko jest tak szeroko reklamowane?”

  Patriarcha popierał wcześniej zakaz zorganizowani aparady w 2006 r., twierdząc, że Kościół „nie akceptuje propagowania niemoralności (…). Rosja przeżywa obecnie kryzys demograficzny (…), a parada (gejowska) nie pomoże w umacnianiu rodziny jako podstawy silnego państwa”.

  Parady zarówno w 2006 jak i 2007 roku spotkały się ze sprzeciwem i fizycznymi atakami ze strony ekstremistów religijnych i nacjonalistycznych i zostały rozbite przez policję.

  Trwający w ramach Rady Europy dialog międzykulturowy i międzyreligijny musi być oparty o zasadę powszechności i niepodzielności praw człowieka oraz o wzajemny szacunek i tolerancję.

  Apelujemy do Patriarchy Aleksego, by unikał używania języka nietolerancji i szanował podstawowe prawa mniejszości seksualnych, a nie zaprzeczał im.

 • jk

  [Re: Rosyjska awantura w Radzie Europy]

  denerwuje mnie jak patriarcha czy papiez w imie milosci blizniego opluwaja ludzi. jesli tak wyglada ich milosc to ja mam ich milosc do blizniego w d…

 • Jacek

  [Re: Rosyjska awantura w Radzie Europy]

  „Glos roznych religii jest godny uwagi (…)”:

  „The church loved sinners despite their sin. (…) Kleptomania could be seen in a similar light, but no one argued that stealing should be advertised.”

  „(…) choć pójście zgodnie z jego wskazówkami (bądź jego brak) jest indywidualną decyzją czytelnika.”

 • krzysztof

  [Re: Rosyjska awantura w Radzie Europy]

  Bosak i Kawa to wiadomo ale Gadzinowskiemu należy to zapamiętać i przypomnieć kiedy będzie mówił o konieczności obrony praw mniejszości. A przypadek wyjątkowo drastyczny zważywszy na to co działo się w Moskwie

 • antoś

  [Re: Rosyjska awantura w Radzie Europy]

  krzysztof ma rację, to wielkie „przeoczenie” tych z posłów, którzy rzekomo dbają jakoś o nasze sprawy

 • Pawlik M

  [Gejowski taniec]

  Dziwi mnie to, że propagandę homoseksualną próbuje się narzucić zwierzchnikom kościelnym w imię ich wartości „miłości bliźniego”, etc. Znaczy to, że homoseksualne lobby nie rozumie świata chrzecijańskiego tak samo jak prawosławni patriarchowie nie są w stanie pojąć nowoczesnych społeczeństw.
  Etyka chrześcijańska wyklucza pożądanie homoseksualne, ponieważ nie można być heteroseksualnym ojcem rodziny i żyć z kobietą będąc jednocześnie aktywnym homoseksualistą – i żądać takiej samej akceptacji.
  Niektórzy polscy katolicy pragną osiągnąć jedno i drugie – być moralnymi chrześcijanami i dumnymi gejami.
  Nic z tego – nie da się tańczyć jednocześnie na dwóch weselach!

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa