- homiki.pl - http://homiki.pl -

Bartłomiej Groicki, Ten postępek wybran jest z praw cesarskich …, Kraków 1629

Ten postępek wybran jest z praw cesarskich, który Karolus V cesarz kazał wydać po wszystkich swoich państwiech …, znany także jako Postępek sądów około karania na gardle, jest zbiorem praw bazującym na kodeksie karnym cesarza niemieckiego Karola V (Peinliche Gerichtsordnung – Constitutio Criminalis Carolina) z 1532 r.

Kodeks karny Karola V został skrócony, przełożony na język polski i dostosowany do realiów Rzeczypospolitej przez staropolskiego prawnika Bartłomieja Groickiego. W tej formie wydano go po raz pierwszy w 1559 r. i później kilkakrotnie wznawiano.

W myśl intencji Groickiego Ten postępek … miał być stosowany wobec mieszkańców miast i wsi ówczesnej Rzeczypospolitej. Skany prezentowanego fragmentu wykonano ze współczesnego przedruku: B. Groicki, Artykuły prawa majdeburskiego. Postępek sądów około karania na gardle. Ustawa płacej u sądów, oprac. K. Koranyi, Warszawa 1954.

 

[kliknij aby powiększyć obrazek]

[1]
[2]