- homiki.pl - http://homiki.pl -

Europa ma w nosie swoje wartości?

Czy Europa ma w nosie swoje wartości?

Pozostałe państwa Europy zgodziły się na warunki prezydenta Kaczyńskiego – w przestrzeganiu europejskich wartości będą wyjątki, w tym być może najpoważniejszy, a na pewno najpoważniejszy dla nas – polski wyjątek. Nie będzie u nas Karty Praw Podstawowych

Homiki.pl pisały o sprawie bardzo dużo.

W innych państwach będzie można powoływać się na Kartę przed miejscowym sądem. U nas nie. Karta wprowadza rozszerzoną – w porównaniu do tego, co mamy teraz – ochronę przed dyskryminacją.

Dodatkowo Karta wprowadza wiele mniej lub bardziej – zależy od Twoich priorytetów – pożytecznych mechanizmów w zakresie innych praw dla każdego.

PiS wielokrotnie wypowiadał się, iż to hamowanie praw homoseksualistów jest dla niego motywem, dla którego rząd odrzuca kartę. To bezpośredni policzek dla nas. Choć nie do końca jest to zgodne z prawdą – Karta wcale nie ułatwia „wprowadzenia małżeństw”, interesuje się natomiast zapobieganiem dyskryminacji.

Dodatkowo, postawa polskiego rządu wcale nie była konsultowana / dyskutowana w kraju. To niedopuszczalne.

Co teraz?

W niedzielę wybory. Nowy rząd może postanowić o włączeniu Polski do Karty.

Nowy traktat musi być jednak ratyfikowany przez państwa UE. Uważam, że w sprawie europejskich fundamentów wyjątków nie powinno być. Tym samym, nieco egoistycznie, zainteresowany byłbym próbami odrzucenia traktatu. A co.

Wiele zależy od Twojej kartki wyborczej!