- homiki.pl - http://homiki.pl -

Tadeusz Żeleński-Boy, Literatura mniejszości seksualnych, „Wiadomości Literackie”, t. 7, 1930, nr 51-52, s. 2

Prezentowany artykuł jest drugim tekstem Tadeusza Żeleńskiego-Boya poświeconym mniejszościom seksualnym. Jest to jednocześnie jeden z pierwszych w polskim piśmiennictwie społeczno-kulturalnym tekstów poruszających tę problematykę. Autor ukazuje nonsens represyjnego podejścia do homoseksualizmu oraz omawia wybrane homoerotyczne teksty literackie pochodzące z ukazujących się około 1930 r. w Niemczech pism wydawanych przez mniejszości seksualne.

[1]