Apel organizacji LGBT do władz polskich

Warszawa, dnia 24 czerwca 2007 r.

Pan
Jarosław Kaczyński
Prezes Rady Ministrów

Pan
Ludwik Dorn
Marszałek Sejmu RP

Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP

W związku z opublikowanym przez Komisarza Praw Człowieka Rady Europy memorandum o przestrzeganiu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce, podpisani niżej przedstawiciele i przedstawicielki polskich organizacji działających na rzecz równouprawnienia osób homo-, biseksualnych i transpłciowych (LGBT) wzywają polskie władze do jak najszybszej realizacji zawartych w memorandum zaleceń.

Wzywamy do jak najszybszego podjęcia prac legislacyjnych, które zapewniłyby równe traktowanie osób LGBT w dostępie do dóbr i usług oraz wprowadziłyby zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w innych, niż tylko zatrudnienie obszarach.

Wzywamy do jak najszybszego utworzenia wyspecjalizowanego i niezależnego
urzędu, który czuwałby nad prawidłowym wdrażaniem zasady niedyskryminacji.
Niestety, funkcjonujący obecnie w strukturze Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej Departament Rodziny, Kobiet i Przeciwdziałania Dyskryminacji nie
spełnia podstawowych wymagań, które narzuca m. in. legislacja Unii
Europejskiej – nie zapewnia niezależnych od polityki rządu badań, nie
przygotowuje niezależnych raportów i nie zapewnia skutecznego poradnictwa prawnego ofiarom dyskryminacji.

Wzywamy do rozpoczęcia prac nad projektem ustaw, które zapewniłyby skuteczną
walkę z mową nienawiści i zbrodniami nienawiści z powodu orientacji
seksualnej. Nie można dłużej tolerować sytuacji, w której 2-milionowa
społeczność gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych, będących
częścią polskiego społeczeństwa, jest obiektem ciągłych obelg, nienawiści i
agresji.

Wzywamy polskie władze do pełnego i aktywnego włączenia się w obchody,
organizowanego przez Komisję Europejską – Roku Równych Szans dla Wszystkich oraz prowadzoną przez Radę Europy kampanię „Każdy Inny, Wszyscy Równi”.

Wzywamy Ministra Edukacji Narodowej do zmiany krzywdzącej polskie osoby
homo-, bi- i transpłciowe polityki, w szczególności, zmianę treści
krzywdzących tę grupę podręczników do wychowania seksualnego.

Liczymy, że braki prawne oraz zła polityka wobec osób homo-, biseksualnych i transpłciowych wskazane przez Radę Europy, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem, zostaną potraktowane z odpowiednią do powagi rzeczy determinacją.
Polskie organizacje gejowsko-lesbijskie, wyspecjalizowane w tematyce będącej obiektem krytyki Rady Europy, deklarują pełną współpracę w zakresie
wypracowania najlepszych rozwiązań, które przyczyniłyby się do rozwiązania
problemu dyskryminacji i nietolerancji.

Podpisani
Kampania Przeciw Homofobii
Fundacja Kultura dla Tolerancji w Krakowie
Lambda Kraków
Lambda Warszawa
Towarzystwo Ekonomiczne Gejów i Lesbijek
Porozumienie Lesbijek (LBT)
Fundacja Równości
Komitet Organizacyjny Dni Równości i Tolerancji w Poznaniu

Do wiadomości:
Anna Fotyga, Minister Spraw Zagranicznych
Joanna Kluzik Rostkowska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej
Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich
Thomas Hammarberg, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy

Autorzy:

zdjęcie Tomek Szypuła

Tomek Szypuła

autor zmigrowany z php-nuke – ID: 165; nazwa: TomekSzypuła

1 komentarz do: Apel organizacji LGBT do władz polskich

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa