Wygraliśmy!!!

3 maja, w święto pierwszej polskiej konstytucji, Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Bączkowski i inni przeciwko Polsce.

Polska dopuściła się naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka zakazując w 2005 r. organizacji Parady Równości w Warszawie. Choć „zakazującym” był ówczesny prezydent Warszawy Lech Kaczyński, skazane zostało – zgodnie z zasadami Trybunału – państwo polskie.

Tym samym kończy się, przynajmniej na tym etapie, wieloletni już spór, dotyczący tak naprawdę miejsca homików w polskim społeczeństwie. Szkoda, że rzeczy oczywiste musimy usłyszeć dopiero od sądu międzynarodowego.

Ciąg dalszy tematu na homikach.pl już niebawem. Tymczasem życzymy słonecznego (bardzo) długiego weekendu!

Przeczytaj komentarze na gazeta.pl:
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,4104459.html

Tymczasem dla śmiechu: co sądzi Kancelaria Prezydenta. Maciej Łopiński: Nie podzielam zdania Trybunału na temat tej sprawy Uważam, że nasze władze są liberalne w stosunku do mniejszości seksualnych.
Hm. Z choinki się urwał? Są liberalne, chyba głównie wobec słynnych „homoseksualistów na prawicy”, o których często opowiada prezydent. Być może pana Łopińskiego otaczają owi mityczni geje.

PRZECZYTAJ UZASADNIENIE WYROKU (J. ANGIELSKI, plik doc)

A tutaj informacja prasowa (j. angielski)

Informacja prasowa dotycząca wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zawiera streszczenie znanych nam wszystkim okoliczności sprawy „Parada” – wniosek o zezwolenie na jej organizację, wywiad w Gazecie Wyborczej, w którym ówczesny prezydent Warszawy Lech Kaczyński zapowiadał, że do zorganizowania Parady nie dopuści, przepychanki decyzyjno-organizacyjne pomiędzy władzami różnego szczebla a organizatorami, decyzje w apelacjach (na korzyść organizatorów, choć post factum) oraz orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Dowiadujemy się z niej jednak przede wszystkim, że:
Trybunał jednogłośnie orzekł, iż nastąpiło naruszenie art. 11 (wolność zgromadzania się i stowarzyszania się), art. 13 (prawo do skutecznego środka odwoławczego) oraz art. 14 (zakaz dyskryminacji) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

W odniesieniu do art. 11 Trybunał powtórzył, że przykłada szczególną wagę do pluralizmu, tolerancji i szerokich horyzontów myślowych. Pluralizm buduje się w oparciu o rzeczywiste uznanie i szacunek dla różnorodności i dynamiki tradycji kulturowych, tożsamości etnicznych i kulturowych, wierzeń religijnych oraz idei artystycznych, literackich i społeczno-ekonomicznych. Harmonijna integracja osób i grup o różnych tożsamościach jest konieczna dla osiągnięcia spójności społecznej. […] Obowiązek państwa polegający na zapewnieniu rzeczywistego poszanowania dla wolności zgromadzania się i stowarzyszania się ma szczególne znaczenie dla osób i grup reprezentujących mniej powszechne poglądy lub należących do mniejszości, jako że są oni bardziej podatni na wszelkie zagrożenia.
Trybunał przyznał, że demonstracje ostatecznie miały miejsce w planowanych terminach. Jednakże skarżący musieli w świetle obowiązującego oficjalnego zakazu ponieść pewne ryzyko. Trybunał zauważył, że mogło to zniechęcić skarżących i inne osoby do wzięcia udziału w demonstracjach, jako że bez oficjalnego zezwolenia istniała szansa, że władze nie zapewniłyby oficjalnej ochrony przed potencjalnymi agresywnymi kontrdemonstracjami.
W sytuacji tej nie istniały dla skarżących prawne środki zaradcze, jako że odnośne decyzje wydano po dacie zorganizowania demonstracji. […]

W odniesieniu do art. 13 w powiązaniu z art. 11 Trybunał uznał, że cechą debaty demokratycznej jest to, iż odpowiednie umiejscowienie w czasie wydarzeń publicznych mających na celu przedstawienie pewnych opinii może być istotne dla ich znaczenia politycznego i społecznego. […] Swobodę zgromadzania się można uznać wręcz za bezużyteczną, jeśli zgromadzenie takie nie mogłoby zostać zorganizowane w odpowiednim czasie. Stąd też w tych okolicznościach zasada środka zaradczego zakładała możliwość uzyskania decyzji przed datą planowanych wydarzeń. […]
Trybunał nie został przekonany, że dostępne środki, wszystkie post hoc, miały wystarczający charakter zaradczy dla skarżących i uznał, że skarżącym odmówiono skutecznego krajowego środka zaradczego w odniesieniu do ich skargi. […]

W odniesieniu do art. 14 w powiązaniu z art. 11 Trybunał zauważył, że decyzje pierwszej instancji nie mają cech otwartej dyskryminacji, jako że skupiały się na aspektach technicznych organizacji demonstracji i ich zgodności z konkretnymi wymogami. […] Trybunał nie mógł jednakże nie odnieść się do wywiadu udzielonego przez prezydenta Warszawy w dniu 20 maja 2006 r., w którym wyraził on silne osobiste przekonania dotyczące swobody zgromadzania się oraz „propagowania homoseksualizmu” oraz stwierdził, że nie wyda zezwolenia na zorganizowanie demonstracji.
Trybunał powtórzył, że w ramach art. 10 nie istnieją ograniczenia dotyczące wolności wypowiedzi lub debat o charakterze politycznym. Jednakże w odniesieniu do polityków pełniących funkcje z wyboru we władzach wykonawczych wolność ta zakłada szczególną odpowiedzialność. Politycy ci powinni zatem wykazywać powściągliwość przy realizowaniu tej wolności, w szczególności biorąc pod uwagę, że ich poglądy mogłyby zostać uznane za instrukcje przez urzędników, których zatrudnienie i kariery zależą od aprobaty tychże polityków.
Zauważono, że decyzje dotyczące wniosków skarżących o wydanie zezwolenia na zorganizowanie demonstracji zostały wydane przez władze miejskie działające w imieniu prezydenta miasta – oraz po tym, jak wyraził on publicznie swoje poglądy w przedmiotowej sprawie.
Trybunał podsumował, że można założyć, iż opinie prezydenta miasta miały wpływ na proces decyzyjny, a ich skutkiem było naruszenie wolności zgromadzania się skarżących o charakterze dyskryminacyjnym.

12 komentarzyWygraliśmy!!!

 • Uschi

  [Re: Wygraliśmy!!!]

  Yes, yes, yesssssss!

 • N

  [Re: Wygraliśmy!!!]

  I co teraz? mamy wyrok, kaczor dalej jest prezydentem, ze stolka go to nie strąci, jemu to wisi.

 • Czarek

  [Re: Wygraliśmy!!!]

  Kropla drazy kamien. Badzmy tylko madrzy i wykorzystujmy wszystkie okazje.

 • Błąd na stronie

  [Re: Wygraliśmy!!!]

  Link do dokumentu z uzasadnieniem wyroku nie działa.

  detrollator: działa. otwiera się plik pobierania dokumentu doc

 • Uschi

  [Re: Wygraliśmy!!!]

  Link już poprawiony, postaramy się dziś zamieścić streszczenie informacji prasowej – chyba że ktoś ochotniczo podejmie się tego wcześniej 🙂

 • Łukasz Pałucki

  [Re: Wygraliśmy!!!]

  Warto zaznaczyć, że tak naprawdę decyzję Kaczyńskiego uchylił już TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY a wyrok Trybunału w Strasburgu jest tylko pewnym symbolicznym gestem , prztyczkiem w Kaczyńskiego.

  Wcale nie było pewne jaki będzie wyrok w Strasburgu, równie dobrze trybunał mógł powiedzieć: Polski Trybunał Konstytucyjny wyjaśnił sprawę więc nie ma powodu do rozpatrywania.

 • Szymon Niemiec

  [Re: Wygraliśmy!!!]

  Myślę, że TS mógł odrzucić sprawę, tak jak sugeruje to Łukasz. Ale jestem prawie pewien, że zajął się nią właśnie dlatego, że była ona bezprecedensowa, jeżeli chodzi o obecną sytuację w Europie.
  Podobnie zachowuje się Najwyższy Sąd w USA, który rozpatruje sprawy wyjątkowe i pozbawione precedensu.

 • ww

  [Re: Wygraliśmy!!!]

  Szkoda, że właśnie prawo nie wini za to szanownego pana prezydenta, czyli państwo – czyt. nas.

 • Łukasz Pałucki

  [Re: Wygraliśmy!!!]

  Możnabyło zażądać kasy, przynajmniej byłoby za co zrobić porządną Paradę

 • Szymon Niemiec

  [Re: Wygraliśmy!!!]

  Ale czy wtedy nie posypałyby się gromy na homicze stado, że zarabia na homofobii?
  A tak jest jasny argument, że nie chodziło o kasę tylko o sprawiedliwość.

 • levee

  [Re: Wygraliśmy!!!]

  Niech się Segolene Royal nauczy polskiego i wystartuje w polskich wyborach prezydenckich – na pewno wygra!!!

 • precz z kaczyzmem

  [Re: Wygraliśmy!!!]

  trzeba jak najwięcej krytykować „nasz” tzw. „rząd” na forum międzynarodowym i to na wszystkich poziomach.

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa