- homiki.pl - http://homiki.pl -

Petycja do Prezydenta RP

Petycja do państwa Polskiego wzywająca do poszanowania praw człowieka

Przyłącz się i podpisz zamieszczoną poniżej petycję!

W ostatnim czasie, polscy politycy grozili sankcjami prawnymi aktywistom ze środowisk lesbijek, gejów, a także organizacji, które je wspierają. Próbowali ograniczyć prawo wolności wypowiedzi i zgromadzeń, a nawet grozili użyciem przemocy wobec uczestników manifestacji organizowanych przez lesbijki, gejów, osoby bi- i transseksulane (LGBT).

Human Rights Watch i Kampania Przeciw Homofobii prosi o TWÓJ podpis na załączonej petycji domagającej się zakończenia ataków inspirowanych homofobią. Kampania Przeciw Homofobii złoży poniższą petycję na ręce
polskich władz podczas tegorocznej Parady Równosci w Warszawie 19 maja.

Aby przyłączyć się do petycji, prosimy o wysłanie emaila wyrażającego zamiar złożenia podpisu na adres lgbt@hrw.org do PIĄTKU, 18 maja, do godziny 12 czasu EST (18:00 czasu polskiego). Prosimy o podanie IMIENIA,
NAZWISKA, NARODOWOŚCI i dowolnej innej informacji o sobie, jeśli chcieliby
Państwo takową załączyć.

PROSIMY także o wyszczególnienie, czy podpisują Państwo petycję we własnym imieniu, czy reprezentując organizację bądź związek.

Polska: Poszanowanie Praw Człowieka

++++++++++++++++++++
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Kaczyński
Ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa, Polska
Szanowny Panie Prezydencie

Nalegamy, aby Pan i Pański Rząd zaprzestał atakowania praw człowieka lesbijek, gejów, osób bi- i transseksualnych. Takie działania zaprzeczaja długiej i dumnej walce Polski o prawa człowieka. Poszanowanie równych praw
wszystkich ludzi jest nieodzownym elementem budowania wolności.

Pański Rząd ogłosił, że nauczyciele będący gejami zostaną wydaleni z pracy, a także zapowiedział sankcje prawne wymierzone w osoby, które będą „promować homoseksualizm i inne dewiacje seksualne w szkolnictwie”. Tak
wyraźne pogwałcenie podstawowych praw jednostki może spowodować, że ograniczony zostanie dostęp uczniów do informacji na temat seksualności człowieka oraz informacji na temat HIV/AIDS. Informacji, które mogą ocalić im życie.

Członkowie Pańskiego Rządu oskarżają organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka osób LGBT o „pedofilię” i grożą im postępowaniem karnym. Jeden z parlamentarzystow partii wchodzącej w skład rządzącej koalicji stwierdził, że demonstrującym gejom „należy dolać pałami”. W latach 2004 i 2005, pełniąc urząd Prezydenta Miasta Warszawy, Pan Panie Prezydencie próbował zakazać organizowania Parady Równości twierdząc, że „publiczne promowanie homoseksualizmu nie będzie tolerowane”. Pańskie słowa i czyny przyczyniły
sie do klimatu, gdzie przemoc wobec đrodowisk LGBT jest nie tylko tolerowana, a wrecz popierana.

Takie słowa i czyny zagrażają demokracji.

W tym miesiącu, Europejski Trybunał Praw Człowieka potępił Pańskie próby zakazania przeprowadzania Parady Równości w Warszawie. Trybunał poparł „pluralizm budowany na szczerym poszanowaniu i respektowaniu inności”, włączając „szczere i skuteczne poszanowanie wolności wypowiedzi i zgromadzeń”.

W minionym miesiącu, Parlament Europejski, zaniepokojony wydarzeniami w Polsce, przyjął rezolucję „W sprawie homofobii w Europie'. Wzywa ona do „publicznego potępienia oświadczeń osób publicznych wzywających do
dyskryminacji i nienawiści ze wględu na orientację seksualną”. Wyraża ona także „solidarność i poparcie dla aktywistów i obrońców podstawowych praw czlowieka osób LGBT”. Rezolucja domaga się także oficjalnego dochodzenia przez komisje PE sposobu traktowania osób LGBT w Polsce.

Panie Prezydencie, nie izolujmy Polski, promując nienawiść i nietolerancję. Brońmy praw wszystkich ludzi, bez względu na płeć czy orientację seksualną.

Human Rights Watch
Kampania Przeciw Homofobii