- homiki.pl - http://homiki.pl -

Oświadczenie w sprawie Ministerstwa Edukacji

Przedstawiamy oświadczenie wydane w dniu dzisiejszym wspólnie przez Lambdę Warszawa i Kampanię Przeciw Homofobii.

***

Oświadczenie Kampanii przeciw Homofobii i Lambdy Warszawa w związku z planami MEN ogłoszonymi przez wiceministra M. Orzechowskiego

Kampania przeciw Homofobii i Lambda Warszawa stanowczo sprzeciwiają się planom Ministerstwa Edukacji Narodowej zmierzającym do ustawowego zakazu „propagandy homoseksualnej” w szkołach (plany te ogłosił wiceminister edukacji Mirosław Orzechowski na konferencji prasowej w dniu 13 marca 2007 r.) oraz z oburzeniem przyjmują deklarację zwalniania nauczycieli homoseksualnych (ogłoszona w radiu Tok FM w dniu 15 marca 2007 r.).

„Propaganda homoseksualna” to pojęcie tak samo absurdalne, jak „propaganda heteroseksualna”. Orientacji seksualnych nie można propagować podobnie jak nie można propagować koloru oczu czy wzrostu.
Nie da się walczyć z homoseksualnością, można natomiast walczyć z homofobią, której skrajną formę prezentuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Język, którym posługiwał się wiceminister Mirosław Orzechowski nazywający homoseksualność „jednym ze zboczeń” jest niedopuszczalny. W 1991 r. homoseksualizm został wykreślony przez Światową Organizację Zdrowia z listy chorób i zaburzeń psychicznych – słowa ministra Orzechowskiego były więc nie tylko obraźliwe, ale również kłamliwe. Podobnie jak obraźliwe i kłamliwe jest utożsamianie działań organizacji gejowsko-lesbijskich z propagowaniem pornografii lub pedofilii. Ich celem jest walka z dyskryminacją, uprzedzeniami i przesądami, które, jak widać, prezentują urzędnicy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Przeraża nas pomysł wyrzucania nauczycieli o orientacji homoseksualnej ze szkół. Tego typu praktyki są pogwałceniem nie tylko polskiego i unijnego prawa, ale również podstawowych praw człowieka.
Eskalacja nienawiści wobec osób homoseksualnych, przedstawianie projektów nawiązujących do praktyk totalitarnych reżimów, ma wpływ na odbiór społeczny osób homoseksualnych. Ma swoje proste przełożenie na opinię publiczną, która już dzisiaj ma sporo uprzedzeń i negatywnych stereotypów wobec osób homoseksualnych.

W cywilizowanych krajach Unii Europejskiej, której Polska jest członkiem, wprowadza się do ustawodawstwa zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i aktywnie zwalcza homofobię. Mamy nadzieję, że i w naszym kraju, dyskryminowane osoby homoseksualne doczekają się ochrony, a nie szykan ze strony państwa. Nie wiemy, co oznacza tzw. „gejowski styl życia”, o którym mówił Premier RP na konferencji prasowej w dniu 13 marca 2007 r.

Organizacje gejowsko-lesbijskie działają w Polsce legalnie, część z nich posiada także status organizacji pożytku publicznego. Wszelkie próby ograniczania ich działalności, a zwłaszcza karania za współpracę z nimi są rażącym naruszeniem wolności obywatelskich i praw zapisanych w Konstytucji RP.

Jesteśmy zaskoczeni biernością z jaką przyglądamy się eskalacji nienawiści w stosunku do osób homoseksualnych. Instytucje krajowe i europejskie, powinny podjąć zdecydowane kroki. Czy gdyby podobne pomysły dotyczące nienawiści wobec innych grup społecznych były prezentowane przez przedstawicieli rządu, również panowałaby taka bierność i brak reakcji?

***

Wszystkie podkreślenia i wyróżnienia od redakcji.

Wierzymy w wolność od uprzedzeń. Nie pozostańmy obojętni na szeleństwo.