Rok 2007 – Europejskim Rokiem Równych Szans dla Wszystkich

Jutro, 30 stycznia 2007 roku w Berlinie, który obecnie przewodzi pracom Unii Europejskiej 450 delegatów z 27 krajów Unii Europejskiej zainauguruje obchody Roku 2007 – Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich.

Komisja Europejska ogłosiła Rok 2007 – Europejskim Rokiem Równych Szans dla Wszystkich, który będzie obchodzony we wszystkich Unii Europejskiej. Działania podjęte w 2007 roku maja zwrócić uwagę na problemy z dyskryminacją i pokazać korzyści płynące dla społeczeństw z tolerancji i różnorodności.

Obchody Roku Równych szans dla Wszystkich będą szansą na podniesienie świadomości społecznej dotyczącej równego traktowania wszystkich obywateli, ze względu na ich płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię i przekonania, niepełnosprawność, wiek, czy orientację seksualną.

We wszystkich krajach UE odbędą się setki konferencji, spotkań i warsztatów podczas których będzie poruszany problem nietolerancji. Działania podjęte w roku 2007 będą przebiegały na różnych poziomach: europejskim, krajowym i regionalnym. W Polsce Rok Równych Szans dla Wszystkich koordynuje Joanna Kluzik – Rostkowska, szefowa Departamentu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji. Przy departamencie powstał Komitet Doradczy ds. Roku 2007, w którym znalazła się m. in. Marta Abramowicz (wiceprezeska KPH) oraz Michał Pawlęga (członek zarządu Lambda-Warszawa).

W ramach Roku 2007 został ogłoszony konkurs dla polskich organizacji pozarządowych na dofinansowanie projektu anty-dyskryminacyjnego. W konkursie udział biorą także: Kampania Przeciw Homofobii i Lambda-Warszawa.

Cele, jakie chce osiągnąć Komisja Europejska ustanawiając, decyzją parlamentu, Europejski Rok na Rzecz Równych Szans dla Wszystkich to m.in.:
– podnoszenie świadomości obywateli UE w zakresie prawa do równości i niedyskryminacji;
– pobudzenie dyskusji na temat udziału w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i kulturalnym grup słabo reprezentowanych;
– tworzenie klimatu sprzyjającego promowaniu różnorodności i uznawanie za szczególnie istotną wartość równość obywateli bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, przekonania, wiek, niepełnosprawność czy orientację seksualną;
– promowanie szacunku i tolerancji wobec odmiennych postaw, co ma być częścią budowania społeczeństwa w pełni solidarnego.

Więcej informacji:
http://equality2007.europa.eu (po angielsku, francusku i niemiecku)
www.dyskryminacja.gov.pl (jest zakładka o Roku 2007)

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa