- homiki.pl - http://homiki.pl -

Austria – homoseksualni uczniowie cierpią w szkołach

Badania wykazują wzrost samobójstw – życie w nieustannym strachu i całkowitą izolację.

Salzburg/Wien – Przeprowadzone przez Homosexuelleninitiative Salzburg badania dotyczące sytuacji lesbijek i gejów austriackich szkołach prezentują dramatyczny obraz sytuacji.

Badania przeprowadzone wśród 468 mężczyzn w wieku 18-45 lat dot. lat szkolnych wykazały, że 17 procent homoseksualnych uczniów usiłowało popełnić samobójstwo. Jest to sześciokrotnie więcej niż wynosi przeciętna u mężczyzn i chłopców w tym wieku. Autor opracowania Martin Plöderl uzasadnia to w sposób następujący:, „Gdy młodzi ludzie stają się świadomi swej orientacji homoseksualnej, zaczynają żyć w ciągłym strachu przed byciem tym, kim być nie należy. Żyją wtedy w całkowitej izolacji”. Ponad dwie trzecie badanych przyznaje, że nikt nie wie o ich skłonnościach. Analiza wypowiedzi badanych pod względem wieku dała wynik minimalnie bardziej pozytywny. „Wprawdzie społeczeństwo stało się bardziej otwarte, lecz poprzez ujawnienie się dochodzi do częstszych przypadków dyskryminacji”- twierdzi Plöderl

Politycy unikają tematu

W celu poprawy tej sytuacji Plöder proponuje poruszanie tematyki homoseksualizmu na zajęciach lekcyjnych oraz wspieranie nauczycieli otwarcie przyznających się do homoseksualizmu. Problem jest znany od dawna, jednak politycy unikają odpowiedzialności. „ To najwyższy czas, by się tą sprawą zająć, by znaleźć możliwe rozwiązania tej palącej kwestii. To wymaga jednak zarówno pieniędzy jak i odpowiedniej kadry”.
Wprowadzone w 2004 roku prawo antydyskryminacyjne okazało się niedawno skuteczne: dwaj mieszkańcy Salzburga zostali pociągnięci do odpowiedzialności karnej z powodu dyskryminacji osób homoseksualnych. Jednakże równouprawnienie par homoseksualnych w Austrii występuje tylko fragmentarycznie. Małżeństwa gejów i lesbijek – w innych krajach europejskich dzięki instytucji zarejestrowanego partnerstwa jak najbardziej możliwe- w republice naddunajskiej to nadal muzyka przyszłości. Geje i lesbijki są tu nadal, w zakresie prawa mieszkaniowego, dziedziczenia oraz prawa do adopcji, dyskryminowani.

źródło: derStandard (Österreich) 05.12.2006 Tłum. jbog

Autorzy:

zdjęcie Janusz Boguszewicz

Janusz Boguszewicz [1]

tłumacz, belfer, germanista, publicysta, gej, komunista, ateista, czasami „mason” i anty-kaczysta. Ostatnio feminista i antyglobalista. WYKSZTAŁCIUCH. Współpraca z portalami homiki.pl, innastrona oraz magazynem Replika.