- homiki.pl - http://homiki.pl -

Komu przeszkadza radio, niech je wyłączy

Już kolejny tydzień na antenie TOK FM w niedziele o północy można usłyszeć audycję o homikach i dla homików Lepiej późno niż wcale. Audycję zauważyły (niestety) zwyczajowo dokuczające nam osoby. Czy oni nie mają innych zajęć? Na prawicowych formach (np. www.prawica.net [1]) buszuje list protestacyjny m.in. do KRRiTV z enigamtyczną prośbą o zajęcie się sprawą zaczynający się od słów „stanowczo protestuję”, potem jest o zagrożeniu dla zdrowia i życia, jakie rzekomo niosą „praktyki homoseksualne”. Warto tu przypomnieć, iż pan Wierzejski opowiadał kiedyś, iż seks analny grozi przeszczepem odbytu. Skąd u niego i kolegów takie zainteresowania? Czyżby słynni, ogłoszeni przez prezydenta geje na prawicy szaleją?

Reakcja autorów programu:

W związku z listem wystowanym przez prawica.net, w którym jego inicjatorzy zwracają się do KRRiTV z apelem o „zajęcie się sprawą” programu Lepiej późno niż wcale w radiu TOK FM, ponieważ „promuje dewiacyjne i demoralizujące zachowania”, zwracamy się do Was z serdeczną prośbą o wysłanie listu popierajacego naszą audycję pod te same adresy meilowe, jakie zostały podane na stronach prawica.net. „Lepiej późno niż wcale” to cotygodniowa audycja w radiu TOK FM , w której poruszamy problemy istotne dla środowiska les/gej/fem i omawiamy ważne wydarzenia, imprezy, akcje, promujemy tolerancję i równouprawnienie. Audycję można słuchać w każdą niedzielę o północy.

Serdecznie dziękujemy,
prowadzący audycję:
Joanna Piotrowska
Krystian Legierski

Jeśli i ty uważasz, że groteskowa akcja naszych ólóbionych przyjaciół może przynieść szkodę audycji TOK FM, wyślij list poparcia dla audycji np na mail:

radio@tokfm.com.pl

***

Przykładowy list:

Pani Ewa Wanat
Redaktor Naczelny Radia TOK FM
ul. Czerska 14
00-732 Warszawa

Szanowna Pani Redaktor!

Pragnę złożyć słowa podziękowania za uruchomienie audycji skierowanej między innymi do osób homoseksualnych i ich przyjaciół, jaką jest „Lepiej późno niż wcale” w niedzielne wieczory w TOK FM. W czasach, gdy w naszym kraju szacunek dla drugiego człowieka czy rozumienie odmienności bywa deptane i wyśmiewane inicjatywa TOK FM wyróżnia się otwartością, życzliwością i racjonalnym podejściem do świata. Mam świadomość, iż może otrzymywać Pani w tych dniach listy protestacyjne przeciw audycji, tym samym pragnę moim listem dodać autorom audycji otuchy (proszę uprzejmie o przekazanie kopii). Jest godnym ubolewania, iż część Polaków lubuje się w marnowaniu własnego czasu i energii na „walkę z homoseksualizmem” czy promowanie nietolerancji i niewiedzy dla polepszenia własnego samopoczucia czy realizacji mglistych celów, jakim bywa niestety pojmowanie „dobra narodu” czy też wypełnianie rzekomej misji religijnej. W czasach, gdy znaczny odsetek państw Unii Europejskiej zaakceptował pary jednopłciowe jako tworzące gospodarstwa domowe my nadal mamy daleką drogę do osiągnięcia choćby czegoś na miarę spokoju dla wszystkich.