- homiki.pl - http://homiki.pl -

PTS: Homoseksualista to niekoniecznie pedofil

Towarzystwo Seksuologiczne: Przypisywanie homoseksualistom skłonności do pedofilii to nadużycie

Przypisywanie osobom homoseksualnym szczególnej skłonności do seksualnego wykorzystania dzieci stanowi nieuprawnione nadużycie – podkreślają przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

„W ostatnich tygodniach toczy się bardzo ożywiona dyskusja na ten temat, włączyło się do niej wiele osób, w tym politycy, którzy często mylą pojęcia homoseksualizmu i pedofilii” – powiedział Andrzej Ballaun z Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. „Postanowiliśmy się włączyć do tej dyskusji, jako eksperci” – dodał.

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne wskazuje na rozróżnienie pojęć: homoseksualizm i pedofilia. „Homoseksualność to pociąg erotyczny i uczuciowy wobec osób tej samej płci, pedofilia to pociąg erotyczny wobec cech niedojrzałości płciowej, a więc do cielesnych cech dziecięcości” – napisali naukowcy Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

„Należy podkreślić, że – identycznie jak sama w sobie heteroseksualność – również homoseksualność per se nie implikuje żadnej szczególnej predyspozycji do zakazanego prawem wykorzystywania seksualnego dzieci” – zaznaczyli naukowcy.

W ich ocenie „znakomita większość przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci w Polsce jest popełniana przez heteroseksualnych mężczyzn i ma miejsce w rodzinie (tj. wykorzystywanie dziewczynek przez mężczyzn będących członkami ich rodzin – np. przez ojca, ojczyma, dziadka, wuja)”.

„Ze względu na fakt, że osoby homoseksualane stanowią w społeczeństwie mniejszość, przypadki wykorzystania seksualnego dzieci popełnianego przez te osoby stanowią proporcjonalną mniejszość w porównaniu do czynów popełnianych przez ludzi heteroseksualnych” – podkreślili członkowie Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

W ich ocenie „podtrzymywanie społecznego przekonania o szczególnej skłonności osób homoseksualnych do seksualnego wykorzystywania dzieci jest krzywdzące dla homoseksualnej części społeczeństwa, przyczynia się do niezwykłej trwałości uprzedzeń wobec tych osób i utrudnia pełne funkcjonowanie psychologiczne homoseksualnych obywatelek i obywateli”.

„Polskie Towarzystwo Seksuologiczne jest świadomie niechlubnej roli, jaką w podtrzymywaniu tych uprzedzeń odegrała niegdyś nauka, która przez ponad sto lat (do 1973 r. w USA i do 1991 r. w Europie) uznawała homoseksualność za zaburzenie psychiczne”.

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne powstało w 1991 roku; skupia około 200 osób: lekarzy, psychologów i pedagogów. Celem Towarzystwa jest szerzenie wiedzy seksuologicznej, kształcenie lekarzy i psychiatrów, a także przygotowywanie do funkcji seksuologa sądowego.

źródło: http://www.pharmanet.com.pl/artykul.asp?typpar=no&miejpar=einfo&tytpar=2148 [1]

Autorzy:

zdjęcie Spurius

Spurius [2]

autor zmigrowany z php-nuke – ID: 179; nazwa: Spurius