- homiki.pl - http://homiki.pl -

Poseł Wierzejski już wie, ale się pyta

Uwaga, może być jeszcze ciekawiej. Zapraszamy do lektury interpelacji przesłanej przez posła Wierzejskiego do minisrów Ziobro i Dorna.

Warszawa, 12 maja 2006 r.

Szanowny Pan
Ludwik Dorn
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Szanowny Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

Organizacje zrzeszające aktywistów ruchu homoseksualnego w Polsce każdego niemal dnia dokonują bezpardonowych ataków na rząd polski i jego ministrów, zwłaszcza od momentu powstania większościowej koalicji. W szczególny sposób atakowany jest, szkalowany i zniesławiany wicepremier Roman Giertych, Minister Edukacji Narodowej. Głównym powodem organizowanej przez nich nagonki są zapowiedzi nowego ministra o konieczności walki z patologiami od lat gnębiącymi polską szkołę, tj m.in. narkomania oraz o przywróceniu moralnego wymiaru wychowaniu w polskiej oświacie.

Powszechnie wiadome jest, że środowiska homoseksualne programowo zainteresowane są upowszechnianiem postaw dewiacyjnych wśród młodzieży, oraz – co gorsza – powiązane są ze światem quasi-przestępczym o charakterze m.in. pedofilskim. Deklaracje nowego ministra o zapowiadanym ograniczeniu przestępczości w szkołach oraz o konieczności wychowania zgodnego z normami tradycyjnej etyki wywołują furie w tych organizacjach.

Zwracam się do Szanownych Panów Ministrów z zapytaniem:

– czy i jak dalece sięgają powiązania owych organizacji ze środowiskami pedofilskimi i zorganizowanym światem mafii narkotykowej;
– jakie są legalne i nielegalne źródła finansowania owych organizacji;
– jak daleko sięga penetracja tych organizacji w polskich szkołach.

Wyjaśnienie wyżej wymienionych wątpliwości pozwoli odpowiedzieć na pytanie: jakie są rzeczywiste motywy brutalnych ataków na rząd polski oraz Ministra Edukacji i tak bezprzykładnego kwestionowania konieczności zmian w polskiej szkole.

Z poważaniem:
Wojciech Wierzejski
Poseł na Sejm RP

Zapytanie ogłoszono w serwisie internetowym LPR, eLPR:
http://www.lpr.pl/?sr=!czytaj&id=4741&dz=kraj&x=3&pocz=0&gr [1]

Od redakcji:
Skoro powszechnie wiadomo, to po co pan poseł pyta? A rudzi są mściwi i garbaci, a blondynki głupie.

Zaiste wychowujmy młodzież w duchu chrześcijańskiego umiłowania prawdy, Jedynie Słusznej, powszechnie wiadomo. Definicja uprzedzenia i stereotypu dostępna w dowolnej encyklopedii. Podłości takze.

Z quasi-radoscią witamy nadmuchiwanie kolejnej kieszonkowej baby jagi do straszenia Narodu. Co do jednego pan poseł ma rację, narasta furia. Baba jaga pękne z hukiem.

Gazeta Wyborcza:

Tomasz Bączkowski, Fundacja Równości: Po publicznym pomówieniu przez posła na Sejm „środowisk homoseksualnych” o powiązania z pedofilami i handlarzami narkotyków oraz o korzystanie z „nielegalnych źródeł finansowania” nie pozostaje nam nic innego, jak złożyć doniesienie o przestępstwie. To sprawa podobna jak pytania-sugestie Andrzeja Leppera o korupcji polityków, za które niedawno go skazano.

Marek Antoni Nowicki, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: W tym przypadku chodzi nie tyle o podejrzenie jakichś konkretnych powiązań, ile o pretekst, aby użyć organów ścigania do bliższego zainteresowania się osobami o odmiennych poglądach, krytycznym stosunku do wicepremiera – ministra edukacji czy należącymi do grupy nieakceptowanej przez część rządzących ze względu na orientację seksualną.
W takim przypadku działania władz byłyby nadużyciem. Ale może celem nie jest podjęcie jakichś konkretnych działań, ale zdyskredytowanie tym listem wszystkich protestujących jako homoseksualistów, a samych homoseksualistów jako pedofilów i handlarzy narkotyków. Taka zbitka słowna może wyrządzić wiele złego.

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3347500.html?skad=rss [2]

Ciąg dalszy: poseł Wierzejski przed kamerami TVN 24:
Ja nie stawiałem żadnej tezy, nie wymieniałem żadnych nazwisk. Ja tylko zadałem zapytanie poselskie czy jest zależność między homoseksualizmem a pedofilią oraz jakie są źródła finansowania organizacji homoseksualnej. (…) Każdy Polak powinien wiedzieć o powiązaniach organizacji homoseksualnych ze światem przestępczym. Jestem zażenowany sytuacją, że ciągle muszę o tym mówić, a nie mam czasu mówić o ważniejszych rzeczach.

wypowiedź za GW: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3348871.html [3]

Od redakcji
No właśnie, może by tak pan poseł wziął się za rzeczy ważne.

Zważywszy na to co powyżej postawmy tezę my i nawet wymieńmy nazwisko: poseł Wierzejski to podły, godny pożałowania i niegodny uwagi homofob. Współczujemy i żegnamy. Dnia miłego.