- homiki.pl - http://homiki.pl -

Przemoc w szkole a brytyjskie homiki

W Wielkiej Brytanii opublikowano cząstkowe wyniki badania Equalities Review, zamówionego przez rząd Tony'ego Blaira. Celem pracy jest wskazanie źródeł nierówności i uprzedzeń obecnych w brytyjskim społeczeństwie. Dostępny już materiał wykazał, że najpowszechniejszym problemem jest dyskryminacja młodych matek na rynku pracy.

Kwestie homicze są jednym z najistotniejszych punktów badania. 20 marca komitet ujawnił wyniki dotyczące homofobicznej agresji w szkołach. Wedle Equalities Review, 82% dorosłych gejów i lesbijek w czasach szkolnych mniej lub bardziej regularnie doświadczało agresji werbalnej i psychologicznej ze strony rówieśników i aż 60% doświadczyło agresji fizycznej – wszystko ze względu na zadeklarowną lub „zgadywaną” przez koleżanki i kolegów orientację seksualną. Autorzy raportu podkreślają, że niemiłe przeżycia młodych lesbijek i gejów wsposób bardzo wyraźny wpłynęły na ich wyniki w nauce.

Tymczasem najprawdopodobniej od nowego roku szkolnego ruszy z inicjatywy Komisji Europejskiej projekt Schoolmates mający zapobiegać agresji wobec młodych homików w ich grupach rówieśniczych. Koordynatorem na Polskę będzie Kampania Przeciw Homofobii.

Info tropem tetu.com