- homiki.pl - http://homiki.pl -

”Lesbijki w życiu społeczno – politycznym”

[1]Z nieukrywaną radością witamy kolejną pozycję dotyczącą mniejszości seksualnych na naszym rynku wydawniczym. Tym razem książkę wydała Fundacja Lorga.

„Lesbijki w życiu społeczno-politycznym” to pierwsza tego typu pozycja poruszająca problematykę zaistnienia w przestrzeni publicznej kobiet-lesbijek.

Książka powstała na bazie materiałów zebranych na przestrzeni dwóch lat – od konferencji pod tym samym tytułem z sierpnia 2004 roku, poprzez cykl organizowanych przez wortal Lesbijka.org warsztatów tematycznych, wykorzystano także treści wywiadów, jakie Lesbijka.org przeprowadziła w tym okresie.

W części pierwszej, niejako dla porównania, przedstawione zostały wybrane biografie znanych i mniej znanych lesbijek, których życie i działalność daleko wykraczała poza sferę domowego zacisza i które odegrały znaczącą rolę w kształtowaniu otaczającej je rzeczywistości.

Część druga i trzecia to obszerne fragmenty wywiadów z kobietami, których działalność dotyczy sfery społecznej i politycznej oraz materiały konferencyjne, wypowiedzi prelegentek i zapis dyskusji z wyżej wspomnianej konferencji.

Książkę kończy poradnik Barbary Katarzyny Radeckiej „Więcej kobiet w życiu społeczno-politycznym” będący również zachętą do osobistego zaangażowania się w działania prospołeczne i czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach organizacyjnych na rzecz kobiet – w tym kobiet-lesbijek, których sprawy nierozerwalnie złączone są ze wszelkimi aspektami równouprawnienia, wolności wyboru i tolerancji.

Wszystkie materiały (poza poradnikiem) pochodzą z zasobów wortalu Lesbijka.org.

Wydawcą książki jest Fundacja Lorga, redakcja Marzena Chińcz. Matronat nad książką objęły Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW-Polska oraz Fundacja Feminoteka. Książka ukazała się dzięki wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg, która projekt „Lesbijki w życiu społeczno-politycznym” wspiera od początku jego powstania w 2004 roku.

Fragment słowa wstępnego:

Inspiracją do wydania „Lesbijek w życiu społeczno-politycznym” stały się konferencja i warsztaty pod tym samym tytułem, które były organizowane na przestrzeni 2004-2005 roku przez wortal Lesbijka.org. Odstęp czasowy jest tu jednak nieistotny, gdyż podejmowane w trakcie konferencji i poruszane na warsztatach tematy są nadal aktualne. Ze względu na bieżącą sytuację polityczną są wręcz jeszcze bardziej „palące” i wymagające podjęcia konkretnych działań, które przyczynią się do zwiększenia udziału kobiet w sferze publicznej. Także lesbijek – gdyż tylko konkretne, osobiste przykłady mogą „odczarować” w oczach społeczeństwa fałszywe i krzywdzące stereotypy dotyczące kobiet homoseksualnych.