- homiki.pl - http://homiki.pl -

15 lat eFki

Dzisiaj, 11. stycznia br. eFKa obchodzi 15 rocznicę swego powstania. Jest ona jedną z pierwszych organizacji feministycznych, założonych w Polsce po 1989 roku. Siedzibę ma w Krakowie, lecz prowadzi działalność zarówno lokalną, jak i ogólnopolską na rzecz solidarności i niezależności kobiet, przeciw dyskryminowaniu kobiet i na rzecz kultury kobiecej. Do swoich osiągnięć eFKa zalicza:

* integrowanie w pierwszej połowie lat 90. polskiego ruchu feministycznego przez organizowanie corocznych feministycznych sesji marcowych, od 1987 roku, w każdy weekend przed Dniem Kobiet.

* konsekwentne publikowanie i dokumentowanie myśli feministycznej w Polsce, stymulowanie dyskusji feministycznych przez publikacje jednorazowe i periodyczne. Publikacje te to:
„Głos mają kobiety”; 1992 pierwszy zbiór tekstów polskich feministek;
„Pełnym Głosem”; 1993-1997 ; pięć numerów periodyku;
„Zadra”; 1999 – , dwadzieścia pięć numerów kwartalnika; sześć książek.

* utworzenie w Krakowie w 1995 roku Centrum Kobiet jako miejsca spotkań, dyskusji, biblioteki, ośrodka pomocowego z telefonem zaufania i poradami prawnymi i grupami wsparcia (do 2000 roku)

* wyszkolenie pierwszych polskich trenerek kursów samoobrony i asertywności WenDo. Szesnaście trenerek pracuje obecnie w ośmiu większych miastach Polski.

* wspieranie aktywności politycznej kobiet i promowanie idei współdziałania kobiet w polityce ponad podziałami partyjnymi w ramach programu „Wybory kobiet”

W swojej dalszej działalności eFKa liczy na wsparcie instytucjonalne jej działań ze strony miasta oraz instytucji państwowych. Do tej pory działalność opierała się o jednorazowe dotacje organizacji i fundacji polskich i zagranicznych.

Podobnie, jak i inne organizacje feministyczne, przez ostatnie dwie dekady eFKa starała się wyrażać interesy i aspiracje tych kobiet, których wybory życiowe nie mieszczą się w tradycyjnej roli kobiecej.

Obecnie z niepokojem obserwujemy obecnie krok wstecz, jaki na naszych oczach dokonuje się wraz z kontrowersyjnymi decyzjami oraz zaniechaniami obecnego rządu (np.: wydłużanie urlopów macierzyńskich, likwidacja biura Pełnomocniczki Rzadu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, brak działań na rzecz realizacji międzynarodowych zobowiązań Polski, dotyczących wyrównywania szans kobiet i mężczyzn i zapobiegania dyskryminacji kobiet).

Fundacja Kobieca eFKa, współpracując z innymi organizacjami feministycznymi, będzie nadal działać na rzecz kobiet, domagając się od rządu, w duchu społeczeństwa obywatelskiego, konsultowania jego decyzji z tymi, których te decyzje dotyczą, oraz informując polską i międzynarodową opinię publiczną o działaniach rządu na rzecz wyrównywania statusu kobiet i mężczyzn.

Redakcja życzy Paniom dużo sukcesów i owocnej współpracy z samcami 🙂 z homiki.pl