Informacja Stowarzyszenia LOGOS Praha

Praga, 6 grudnia 2005 roku

Informacja prasowa Ekumenicznego, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia LOGOS Praha dotycząca publikacji dokumentu Kongregacji Nauki Wiary o kapłaństwie i homoseksualiźmie.

Kościół Rzymskokatolicki, chcąc ukryć swą nieumiejętność w zarządzaniu Kościołem i rozwiązywaniem problemów związanych z kryzysem rodziny, szuka kozła ofiarnego na zasadach odpowiedzialności zbiorowej, stwarzając wizerunek wyimaginowanego nieprzyjaciela. Nowe spojrzenie na homoseksualizm księży powiedzie w kierunku rozwoju podwójnej moralności, kłamstwa i hipokryzji wewnątrz Kościoła, wywoła strach i obawy wielu homoseksualnych duchownych żyjących w celibacie, którzy uczciwie służą temuż Kościołowi.

Jako ekumeniczne Stowarzyszenie gejów i lesbijek, jesteśmy zaniepokojeni dyskredytowaniem homoseksualnych duchownych i szerzeniem atmosfery niepokoju i podejrzliwości wobec znaczącej grupy wierzących. Przedstawiciele Kościoła nie mogą działać na zasadzie zbiorowej odpowiedzialności i nie liczyć się z faktami naukowymi dotyczącymi seksualności człowieka. Kongregacja Nauki Wiary swoją instrukcją popiera prymitywne, homofobiczne postawy i nie sprzyja zdrowemu rozwojowi psychoseksualnemu szczególnie młodych wierzących, będących w okresie dojrzewania.

Ogólnie znanym faktem jest, że ludzie z homoseksualną orientacją stanowią znaczącą część duchowieństwa. Nie widzimy powodu, dla którego tę wżytą tradycję należałoby zmieniać. Kozłem ofiarnym, odpowiedzialnym za wszystkie skandale seksualne i indywidualną nieudolność kościelnych decydentów, stają się wszyscy homoseksualni wierzący. W związku z tym stwarza się też problem posługi wierzącym z orientacją homoseksualną, ponieważ będzie to uważane przez Kościół za sympatyzowanie z gejowską subkulturą. Odwraca też uwagę od wewnętrznych problemów i zmniejsza wagę niemoralnych zachowań heteroseksualnych duchownych.

Instrukcja watykańska używa pojęć, które nie są kompatybilne z aktualnie używaną terminologią naukową, jak np. „głeboko zakorzenione homoseksualne skłony” czy też „homoseksualizm, jako przejściowy problem”. Co więcej, obejmuje zupełnie nieuzasadnione i nienaukowe domniemanie, że homoseksualizm jest czasowy i można si€ go pozbyć. Wytworzenie prawidłowych kontaktów w stosunku do mężczyzn i kobiet jest sprawą osobistej, wewnętrznej dojrzałości psychicznej, a nie kwestią orientacji seksualnej, jak błędnie podaje instrukcja.

Dokument nie prowadzi do rozwiązania, ale do ukrycia problemu. Oczywistym jego zamiarem nie jest wyłączenie księży homoseksualnych, ale zmuszenie ich do milczenia. Kongregacja Nauki Wiary zmusza wierzących do podwójnej moralności i hipokryzji. Sfera seksualna wierzących, w tym duchownych, nadal będzie tematem tabu, zamiast stać się w pełni zintegrowanym obszarem rozwoju psychoseksualnego człowieka.

Pavel Hynek
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia LOGOS Praha

Stowarzyszenie Społeczne „Logos” Praha jest chrześcijańską wspólnotą ekumeniczną, której celem jest tworzenie warunków dla zdrowego rozwoju duchowego obywateli o orientacji homoseksualnej i ich integracji do społeczeństwa i kościoła, wspieranie więzi rodzinnych i partnerskich oraz pomoc społeczna dla lesbijskich kobiet, gejów i ich rodzin w sytuacji kryzysu życiowego i poszukiwaniu odpowiedzialnego stylu życia. Logos działa aktywnie na polu oświaty dotyczącej homoseksualizmu w społeczności i w kościele, współpracuje też z innymi organizacjami działającymi w obszarze profilaktyki HIV.

Adres: U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 Kobylisy, strona internetowa: www.logos.gl.cz, e-mail logospraha@email.cz

1 komentarz do: Informacja Stowarzyszenia LOGOS Praha

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa