- homiki.pl - http://homiki.pl -

Geje-chrześcijanie z Czech piszą do polskiego biskupa

Szanowny Pan
Przemyski Arcybiskup
Ks. Józef Michalik
ul. Basztowa 13
37-700 Przemysl
Polska

List otwarty Stowarzyszenia Społecznego LOGOS Praha

Praha 25.11.2005

Jego Ekscelencjo,

z zaniepokojeniem przyjęliśmy wiadomość o brutalnej interwencji Policji przy pokojowej demostracji w ramach akcji „Marsz Równości” w Poznaniu.

Te wydarzenia, tak przypominające praktyky władzy totalitarnej z czasów, które wszyscy jeszcze pamiętamy, niepokoją nas i jako chrześcijan, i jako gejów. Naszą chrześcijańską powinnością jest zaprotestować przeciwko przemocy i w obronie niewinnych, tak jak Jezus zasłonił się przed nieoprawnionym biciem.

Jako współnota składająca się z chrześcijan o orientacji homoseksualnej, zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest wzajemnie akceptujące się współżycie społeczne. Siłowe rozpędzanie pokojowej demonstracji nie stwarza lepszej atmosfery w społeczeństwie, tak samo jak obojętność Policji względem nienawistnym okrzykom kontrdemonstrantów, przypominających hasła nazistowskie. Jest to godne pożałowania, szczególnie w kraju, w którym w przeszłości w komorach gazowych, zginęły tysiące niewinnych ofiar.

Wyrażamy zdziwienie, że Kościół w Polsce, który zawsze tak aktywnie wypowiada się na różne tematy polityczne, w ogóle nie protestuje przeciwko nazistowskim wystąpieniom, wykorzystującym w swych wypowiedziach imię Kościoła.

Dziwi nas ponadto, że polski Kościół rzymskokatolicki jest bierny i nie reaguje na przejawy nienawiści względem swych braci i sióstr w Chrystusie. Wydaje się, że apel Papieża, który pochodził z Waszego kraju, iż do homoseksualistów trzeba podchodzić z miłością i delikatnością, nie dotarł do jego Ojczyzny.

Pavel Hynek
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Społeczne „Logos” Praha jest chrześcijańską wspólnotą ekumeniczną, której celem jest tworzenie warunków dla zdrowego rozwoju duchowego obywateli o orientacji homoseksualnej i ich integracji do społeczeństwa i kościoła, wspieranie więzi rodzinnych i partnerskich oraz pomoc społeczna dla lesbijskich kobiet, gejów i ich rodzin w sytuacji kryzysu życiowego i poszukiwaniu odpowiedzialnego stylu życia. Logos działa aktywnie na polu oświaty dotyczącej homoseksualizmu w społeczności i w kościele, współpracuje też z innymi organizacjami działającymi w obszarze profilaktyki HIV.

Adres: U Školské zahrady 1, 182 00 Praha 8 Kobylisy, strona internetowa: logos.gl.cz, e-mail logospraha@email.cz