- homiki.pl - http://homiki.pl -

Senatorzy chcą nam zrobić prezent

Jak podaje portal www.lesbijka.org, 24. senatorów, w tym pięć osób z SLD i dwoje z Unii Wolności wystosowało projekt uchwały w sprawie WYCOFANIA spod obrad Parlamentu RP projektu Ustawy o rejestrowanych związkach.

Oto fragmenty uzasadnienia”

„Po odejściu Jana Pawła II padło wiele słów o tym, że powinniśmy uczcić Jego pamięć nie nowymi pomnikami i nazwami ulic, ale konkretnymi czynami.
W wydanej na krótko przed śmiercią książce „Pamięć i tożsamość” Jan Paweł II napisał:
„Prawo stanowione przez człowieka, przez parlamenty i każdą instancję prawodawczą nie może pozostawać w sprzeczności z prawem natury , czyli ostatecznie z odwiecznym prawem Boga.
Jeżeli kwestionuje się to prawo, współżycie ludzkie staje się niemożliwe, a egzystencja moralna narodu na różne sposoby zagrożona.”

Złożony przez Senat w Sejmie projekt ustawy o rejestrowanych związkach między osobami tej samej płci próbuje upodobnić status prawny takich związków z małżeństwem.

Homoseksualiści nie są ograniczeni w swoich życiowych wyborach, nie są też w Polsce prześladowani ani napiętnowani przez opinię publiczną. W obowiązującym porządku prawnym są mechanizmy pozwalające na spełnienie ich postulatów odnoszących się np. do dziedziczenia (testament), wzajemnej opieki etc.”

Jak podaje lesbijka.org, głosowanie nad wycofaniem ustawy odbędzie się 17go maja, czyli w Światowy Dzień Walki z Homofobią.

::Czytaj cały tekst i skany na portalu www.lesbijka.org>>