- homiki.pl - http://homiki.pl -

Nie wycofano „naszej” ustawy!

Jak podaje wp.pl, senackie komisje są przeciwne wycofaniu z Sejmu projektu ustawy o rejestrowanych związkach między osobami tej samej płci – poinformowała senator Teresa Liszcz (Blok Senat 2001).

Połączone komisje: Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Ustawodawstwa i Praworządności negatywnie zaopiniowały senatorski projekt uchwały w sprawie wycofania projektu ustawy z Sejmu. Negatywnie zaopiniowana inicjatywa oznacza, że Senat nie powinien występować o wycofanie projektu ustawy z Sejmu – podkreśliła senator.