- homiki.pl - http://homiki.pl -

23 960 listów przeciw

Oto fragment ukazujacej sie co miesiąc „Informacji o korespondencji nadesłanej do Sejmu i jego organów
w marcu 2005 r.”

W porównaniu do ubiegłego miesiąca zmniejszyła się liczba protestów, w ramach akcji, przeciwko senackiemu projektowi ustawy o rejestrowanych związkach między osobami tej samej płci (druk 3664) i wyniosła 23 960. Jednocześnie zwolennicy projektu wnioskowali o szybkie poddanie go pracom parlamentarnym, wyrażając obawę, że sprawa nie zostanie rozpatrzona przez Sejm obecnej kadencji.

Ducha nie gaśmy. Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi! Wystarczy kliknąć w link pod artykułem i zagłosować! PB

źródło: http://www.sejm.gov.pl/listy/inf03_05.htm