- homiki.pl - http://homiki.pl -

Pamiętać o Auschwitz

W Oświęcimiu obchodzona jest dziś 60. rocznica wyzwolenia przez wojska radzieckie obozów koncentracyjnych KL Auschwitz i KL Birkenau. W czasie II wojny światowej w miejscach tych Niemcy wymordowali ponad milion Żydów z Polski i Europy, 75 tys. Polaków, 20 tys. Cyganów, 15 tys. radzieckich jeńców wojennych. Wśród ofiar byli również homoseksualiści.

Oświęcim to miejsce męczeństwa nie tylko tych narodów. Żydzi, Polacy, Rosjanie, czy komuniści nie byli jedynymi wrogami nazistów – nienawiści i miejsca w kacetach starczyło również dla gejów, których Hitler uważał za zgubną zarazę stojącą na przeszkodzie w drodze do osiągnięcia wielkiego triumfu III Rzeszy.

W niemieckich obozach śmierci zamordowano kilkadziesiąt tysięcy ludzi o tożsamości homoseksualnej – przede wszystkim mężczyzn. Geje trafiali do kacetów skazani na podstawie paragrafu 175 hitlerowskiego kodeksu karnego. W obozach homoseksualiści byli stygmatyzowani różowym trójkątem („Rosa Winkel”), co ułatwiało oprawcom ich identyfikację. W wyzwolonym w styczniu 1945 roku obozie Auschwitz-Birkenau więźniowie skazani z paragrafu 175 stanowili niewielką grupę. Według zachowanych kartotek w kacecie osadzonych było 48 homoseksualistów, wszyscy byli Niemcami, dwunastu z nich zginęło.

W dzisiejszym dniu wspominamy wszystkie ofiary Oświęcimia, nie zapominamy również o lesbijkach i gejach, których jedyną „winą” było to, że urodzili się jako ludzie homoseksualni. Uświadamiamy sobie również nasze szczęście, że przyszliśmy na świat kilkadziesiąt lat po wojnie i – jak chcemy wierzyć – nie czeka nas w przyszłości los podobny do losu naszych braci w latach panowania Adolfa Hitlera.

Niepokoimy się zmasowanym atakiem na lesbijki i gejów ze strony niektórych środowisk w Polsce, bowiem argumentacja, jakiej używa się przeciwko nam, żywo przypomina słowa propagandy nazistowskiej wymierzone w homoseksualistów. Chcemy rozmawiać, dyskutować, spierać się, ale niech ta dyskusja odbywa się nie za pomocą języka nienawiści. Wierzymy mądrości, która tkwi w powiedzeniu „Nie podzielam twoich poglądów, ale jestem w stanie oddać za nie życie”.

:: Oświadczenie organizacji gejowsko-lesbijskich w Polsce [1]