- homiki.pl - http://homiki.pl -

Kiła – coraz częstszy problem wenerologiczny

Posted By PTT On 15 listopada 2004 @ 21:26 In Elementarz | 86 Comments


Kiła jest chorobą weneryczną, przenoszoną prze bakterie z grupy Treponema pallidum. Jego polska nazwa to KRĘTEK BLADY. Nieleczona kiła trwa wiele lat, z następującymi po sobie okresami objawowymi i bezobjawowymi.
Choroba ta przebiega w trzech etapach.

I OKRES:
Choroba trwa 3-9 tygodni po zakażeniu. Typowym objawem jest owrzodzenie powstające w miejscu wniknięcia krętka. U mężczyzn heteroseksualnych jest to najczęściej rowek zażołędny, brzeg napletka, okolice wędzidełka, ujście cewki moczowej; u kobiet – brzegi warg sromowych, spoidła tylnego, łechtaczki i szyjki macicy, rzadziej w pochwie.
U osób homoseksualnych owrzodzenie pierwotne występuje często w okolicy analnej (odbytu), w odbycie lub w okolicach jamy ustnej (oczywiście ta lokalizacja jest również możliwa u heteroseksualistów). Czasami owrzodzenie to stwierdza się na palcach czy grzbietach dłoni (przy praktykach manualno-rektalnych).
W typowych owrzodzeniach zmiana ta jest NIEBOLESNA. Bolesne są tylko zmiany umiejscowione w odbycie (oprócz tego stwierdza się biegunki , zatwardzenia, parcie na stolec, krwawienie z odbytu).
Owrzodzenie to przebiega bardzo często z powiększeniem okolicznych węzłów chłonnych. Po 2-6 tygodniach wrzód znika bez śladu lub z pozostawieniem bardzo małej blizny. Węzły chłonne pozostają powiększone przez wiele następnych miesięcy.
ROZPOZNANIE w tym okresie opiera się na objawach klinicznych, wywiadzie, oraz wykryciu krętków bladych w materiale pobranym z owrzodzenia lub z powiększonych węzłów chłonnych, dodatnim wyniku odczynu FTA-ABS, USR lub VDRL (są to różne rodzaje odczynów serologicznych stosowanych w diagnostyce kiły).
RÓŻNICOWANIE: opryszczka narządów płciowych, zapalenie żołędzi, rak narządów płciowych, wrzód miękki, gruźlica wrzodziejąca błon śluzowych.

II OKRES:
Rozpoczyna się po 9-10 tygodniach i trwa do dwóch lat.
Pierwszym objawem (między 9-16 tyg.) jest rozległa wysypka, która samoistnie ustępuje. Zmiany te mogą nawracać kilkakrotnie w postaci bardziej ograniczonej, ale zdecydowanie głębszej. Częstym objawem kiły tego okresu jest uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, trwające wiele miesięcy.
Czasami występuje uszkodzenie wątroby, nerek, układu nerwowego, kości i stawów.
Zmianą wysypkowym towarzyszą objawy grypopodobne, podwyższenie temperatury ciała, złe samopoczucie, bóle mięśni i stawów oraz bóle głowy.
ROZPOZNANIE ustala się na podstawie objawów klinicznych, wywiadu dotyczącego kontaktów seksualnych z ostatnich dwóch lat, oraz wyników odczynów serologicznych (takich jak wyżej).

III OKRES:
Zmiany chorobowe w tym okresie kiły pojawiają się po kilku, kilkunastu latach trwania choroby. Dotyczą one tylko przypadków nieleczonych. Choroba rozwija się powoli i przewlekle. Występują bardzo głębokie uszkodzenia skóry, błon śluzowych, kości, serca, naczyń, układu nerwowego i innych narządów wewnętrznych. Możliwe jest współistnienie kilku postaci kiły u jednej osoby.
Występuje bardzo wiele odmian kiły tego okresu, m.in. kiła błon śluzowych, kilakowata, kości i stawów, sercowo-naczyniowa, porażenie postępujące, wiąd rdzenia kręgowego, itd.
Omówienie tych wszystkich jednostek chorobowych przekracza ramy tego opracowania.

LECZNIE KIŁY:
Jest stosunkowo łatwe we wczesnych okresach choroby i polega na podawaniu PENICYLINY. Jest to nadal lek z wyboru w tej chorobie.

KIŁA A HIV:
Kiła jest chorobą, w przypadku której udowodniono bardzo częstą koincydencje z zakażeniem wirusem HIV!! Każdy chory na kiłę powinien mieć wykonany test na zakażenie wirusem HIV, a o osób HIV-dodatnich, należy wykonywać testy serologiczne w kierunku kiły.

LECZENIE PARTNERÓW:
Kontrola i ewentualne leczenie partnerów osoby chorej na kiłę jest KONIECZNE! Choroba to wywołuje głębokie, a w późniejszym okresie trwania choroby, nieodwracalne zmiany dotyczące większości narządów.
Duża anonimowość dotycząca naszego środowiska oraz niechęć przed ujawnianiem swojej orientacji seksualnej powoduje, że wyszukiwanie i leczenie osób z kontaktu z chorym jest bardzo trudne, często niemożliwe.

W INTERESIE KAŻDEGO PACJENTA, JEGO PARTNERÓW, JAK I CAŁEGO ŚRODOWISKA JEST WYKRYWANIE I LECZENIE PROFILAKTYCZNE OSÓB Z KONTAKTU!!!

Poniższe opracowanie jest tylko szkicem dotyczącym kiły. Oczywiste jest, że musiałem ograniczyć i uprościć wiele informacji. Po szczegółowe dane odsyłam do mnie lub do podstawowego podręcznika: T. F. Mroczkowskiego „Choroby przenoszone drogą płciową”. Warszawa, PZWL.


Autorzy:

zdjęcie Marcin Eskulap

Marcin Eskulap [1]

autor zmigrowany z php-nuke – ID: 85; nazwa: MarcinEskulap


Article printed from homiki.pl: http://homiki.pl

URL to article: http://homiki.pl/index.php/2004/11/kia-coraz-czstszy-problem-wenerologiczny/

URLs in this post:

[1] Marcin Eskulap: http://homiki.pl/index.php/autorship/nuke_topic_85/

[2] Piłka, kiłka, mogiłka: http://homiki.pl/index.php/2013/07/pilka-kilka-mogilka/

[3] Kiła. Ale syf! - czyli zatruta strzała Erosa: http://homiki.pl/index.php/2010/03/kia-ale-syf-czyli-zatruta-strzaa-erosa/

[4] Uważajcie na rzeżączkę!: http://homiki.pl/index.php/2005/08/uwaajcie-na-rzeczk/

Copyright © 2011 homiki.pl. Wszelkie prawa zatrzeżone.