- homiki.pl - http://homiki.pl -

Konkurs Literacki o Nagrodę Tęczowego Pióra


Serdecznie zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Konkursu Literackiego o Nagrodę Tęczowego Pióra.


Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach: poezji i prozy. Aby wziąć w nim udział, uczestnicy muszą przesłać na adres Stowarzyszenia prace według poniższej specyfikacji:


Podstawowym kryterium przyjmowania prac jest ich związek z kulturą queer. Do konkursu przyjmowane będą prace zawierające w sobie wątki LGTB, nie związane z pornografią, prace tylko w języku polskim.

W kategorii poezji przyjmowane będą prace: – zawierające do 5 wierszy – lub poemat do 15 stron standardowego maszynopisu.
W kategorii prozy przyjmowane będą prace prozatorskie nie przekraczające 20 stron standardowego maszynopisu.
Prace, opatrzone godłem graficznym lub tekstowym powinny być przesłane na adres stowarzyszenia, w 5 kopiach, plus wersji elektronicznej (dyskietka lub CD). Do prac należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane osobowe autora.

Termin zgłaszania prac upływa 30 września.


Laureaci tegorocznej edycji konkursu otrzymają specjalne nagrody.. Najlepsze i najciekawsze prace zostaną dodatkowo opublikowane.ILGCN – Polska

02-903 Warszawa

ul. Powsińska 40/2

Autorzy:

zdjęcie Szymon Niemiec

Szymon Niemiec [1]

autor zmigrowany z php-nuke – ID: 6; nazwa: sz_niemiec