Historia lesbijek

około 615 p.n.e. – Urodziła się Safona. 580
p.n.e.
– Rozwija się tzw. thiasos – wspólnota religijna i szkoła,
kształcąca dziewczęta z rodzin arystokratycznych, prowadzona przez Safonę
na wyspie Lesbos.

380 – Biskup Grzegorz z Nazjansu (jeden z
ojców kościoła greckiego) nakazuje palenie poezji Safony.

1073 – Dostojnicy kościelni z Konstantynopola i Rzymu
nakazują zniszczyć wszystkie istniejące egzemplarze poezji Safony.
1260 – W Orleanie zostaje ustanowione prawo, na mocy
którego karą za kontakty lesbijskie było usuwanie łechtaczki w przypadku
oskarżenia po raz pierwszy, dalsze okaleczenie w przypadku ponownego
‚przestępstwa’ i spalenie w przypadku oskarżenia po raz trzeci.
1649 – Gospodyni Norman i Mary Hammon (lub Hammond)
oskarżone w Plymouth, Massachusetts o „grzeszne obcowanie w łóżku”.
Szesnastoletnia Hammon została uniewinniona, a Norman skazano na publiczne
pokajanie się. Norman uważana jest za pierwszą kobietę w Ameryce,
oskarżoną o lesbianizm. W tym samym czasie karą za homoseksualizm dla
mężczyzn była śmierć przez powieszenie. 1655 – W New Heaven
do sodomii, która było karalna, zaliczono związki seksualne kobiet.
1682 – „Wenus w Klasztorze” (Venus in the Cloister),
powieść o zakonnicach – lesbijkach, wywołuje skandal we Francji.
1654 – Krystyna, królowa Szwecji abdykuje w wieku 28 lat,
unikając w ten sposób małżeństwa, przechodzi na katolicyzm i zamieszkuje w
Rzymie. Wychowywana jak mężczyzna, w kulcie ojca (zagorzałego obrońcy
protestantyzmu), od dziecka przygotowywana do pełnienia funkcji władcy
kraju. Jej miłością była Ebba Saprre, która opuściła Krystynę po
abdykacji. Była zakochana również w divie operowej, Angelice Georgini.
1720 – W Halberstadt skazano na śmierć Katharinę Linck.
Przebrana za mężczyznę służyła w kilku armiach, potem pracowała jako
farbiarz i ożeniła się z kobietą. lata ’40 XVIII – Mary
Hamilton zostaje wychłostana w Anglii. Powód: podając się za żołnierza
ożeniła się z 3 kobietami jednocześnie. 1778 – Lady Eleanor
Butler i Sarah Ponsonby, znane później jako „Ladies of Llangollen”
uciekają (wbrew woli rodziców) z Irlandii i zamieszkują wspólnie w Plas
Newydd w Llangollen (Walia); ich siedziba staje się wkrótce znana i
odwiedzana przez intelektualistów i pisarzy. Żyły razem, słynąc z wielkiej
miłości, do śmierci Eleanor w 1829. 1782 – Deborah Sampson
jako pierwsza kobieta w Ameryce wstępuje do wojska, podając się za
mężczyznę (Roberta Shurtleffa lub Shirtliffa), za co została
ekskomunikowana z Kościoła Baptystów ( za „przebieranie się za mężczyznę”
i za „zbyt swobodne i niechrześcijańskie” zachowanie). W armii służyła
przez prawie dwa lata, po czym założyła rodzinę. około 1800
– James Miranda Berry jako pierwsza kobieta w Anglii ukończyła studia
medyczne. Studiowała i pracowała podając się za mężczyznę. Ponieważ była w
związku z mężczyzną i miała z nim dziecko, niektórzy podejrzewali, że jest
gejem. 1800 – Edykt Bonapartego zabraniający kobietom
noszenia męskiego stroju bez uzyskania stosownego zezwolenia policji.
1810 lub 1811 – Jedna z uczennic elitarnej szkoły w
Edynburgu oskarżyła dwie nauczycielki, Jane Pirie i Marianne Woods, o
lesbianizm. Po ośmiu latach procesu uniewinniono je od zarzutu
„nieprzyzwoitego i występnego zachowania”. Wydarzenie to posłużyło za
kanwę sztuki „The Children Hour” z 1934 roku, autorstwa Lillian Hellman.
1810 – W USA następuje zniesienie karalności stosunków
seksualnych między osobami dorosłymi, jeśli odbywały się one za obopólną
zgodą. 1811 – Gabriel Frechere opisuje przypadek Indianki
Qunqon, kobiecego „Berdache” (określenie europejskie na indiańską
‚”trzecią płeć” – mężczyzn przebierających się i zachowujących jak
kobiety, oraz kobiet zachowujących się i przebierających za mężczyzn).
Podając się za mężczyznę ożeniła się z trzema kobietami, była kurierem,
przewodnikiem, prorokiem, wojownikiem i rozjemcą pokojowym.
1816-1821 – Charles Fourier, myśliciel, socjalista utopijny
i twórca falansterów pisze Le Nouveau Monde Amoureux (Nowy Świat
Zakochanych) – książkę w 50 zeszytach, w której opowiada się za
emancypacją kobiet i za safizmem, uważając lesbijki za kobiety bardziej
dynamiczne i postępowe. „Kobiety pozostające w stanie wolności i
doskonalenia się (…) wykazują znaczną skłonność do safizmu”. W edycji
jego rękopisów z 1841 fragmenty o safistkach zostały pominięte.
1822 – Urodziła się Rosa Bonheur (zm. 1899), malarka,
lesbijka, uhonorowana dwukrotnie złotym medalem na Salonie Paryskim; aby
legalnie chodzić w męskim ubraniu (co było niezbędne m. in. do studiowania
anatomii zwierząt w jatkach i rzeźniach) musiała uzyskać zezwolenie od
policji. 1833 – Ukazuje się Lelia Georges Sand – powieść
przedstawiająca miłość kobiety do kobiety nie jedynie jako cielesne
pożądanie, ale jako uczucie nadające nową wartość, przeżywane i wyrażane
otwrcie, będące zagrożeniem dla patriarchatu. W Brukseli ukazuje
się powieść Gamiani, przypisywana A. Mussetowi, która staje się
„bestsellerem literatury erotycznej w XIX wieku” – będąca tworem typowo
męskiej fascynacji lesbijkami. 1836 – Ostatni wyrok śmierci
za homoseksualizm w Anglii (prawo jednak pozostało niezmienione do 1861
roku). Przed rokiem 1836 – Parent-Duchatelet dowodzi, ze
żadna oznaka kliniczna nie różni lesbijki od kobiety heteroseksualnej
(przedtem uważano m. in., że ” ‚niewieścia sodomia’ była możliwa jedynie
wówczas, gdy kobieta miała tak olbrzymią klitoris, że mogła dokonać
penetracji u drugiej kobiety”). 1841 – W Polsce, w piśmie
„Pierwiosnek” ukazuje się „Szczęście poety”, wiersz Narcyzy Żmichowskiej,
uznawany za manifest Entuzjastek, działaczek ruchu kobiecego. Entuzjastki
łączyły silne więzi przyjaźni; wiele z nich rezygnowało z zamążpójścia.
Można domyślać się, że w kilku przypadkach przyjaciółki łączyła również
miłość – np. związek Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit z Józefą Bojanowską
trwał 32 lata. 1845-46 – Narcyza Żmichowska pisze
„Pogankę”, alegoryczny opis miłości młodego i naiwnego Benjamina do
potężnej, pięknej, ale złej Aspazji. Powieść ta odczytywana jest jako
alegoryczny opis nieszczęśliwej miłości lesbijskiej, oparty na motywie
autobiograficznym – związku Żmichowskiej z Pauliną Zbyszewską.
1847 – Ukazuje się artykuł Emile Deschanela na temat
starożytności Safona i lesbijki, z analizą i przekładem 79 fragmentów
wierszy Safony. Autor dowodzi w nim, że Safona była lesbijką: „oczywiście
chcielibyśmy móc mniemać, że nasza Safona, tak wielki poeta!, nią nie
była; ale ponieważ bardziej kochamy prawdę niż ideał, z ogromnym żalem
wyrażamy pogląd przeciwstawny”. 1848 – Zapoczątkowanie
ruchu sufrażystek w USA – Elizabeth Candy Stanton organizuje pierwszą
Konwencję Praw Kobiet w Seneca Falls. 1855 – W USA Lucy Ann
Lobdell pisze swoją biografię: „Lucy Ann Lobdell: Female Hunter of
Delaware County”; tłumaczy w niej, że przebiera się za mężczyznę, by
zarabiać tyle samo, co mężczyźni i sprzeciwia się nierówności płac kobiet
i mężczyzn. Lucy (jako Joseph) poślubiła w 1868 roku Marie Perry, z którą
mimo prześladowań żyła do 1879, kiedy to została uznana za psychicznie
chorą (z powodu męskiego zachowania) i umieszczona na wiele lat w
zakładzie zamkniętym. Zmarła w 1912 roku. 1857 – Ukazują
się Kwiaty zła Baudelaire’a, wśród których były m.in. wiersze Lesbos i
Wyklęte; powoduje to skandal i wytoczenie procesu. Kwiaty zła przyczyniły
się do powstania mitu lesbijki jako kobiety wyklętej, perwersyjnej femme
fatale, prowadzącej mężczyzn do zguby. 1869 – Károly Mária
Kertebny, węgiersko-niemiecki tłumacz i pisarz po raz pierwszy używa w
druku słowa ‚homoseksualizm’ (‚Homosexualität’). 1870
Psychiatra berliński Carl von Westphal opublikował w „Archiv für
Psychiatrie und Nervenkrankheiten” historię młodej kobiety, czującej od
najmłodszych lat pociąg do własnej płci, obojętnej natomiast na mężczyzn.
Westphal dowodził, że była to wrodzona, a nie nabyta anormalnosć, oraz że
nie ma powodu, by traktować owo „przeciwne uczucie seksualne” jako obłęd.
lata ’70 XIX w. – W psychologii pojawia się teoria
„wrodzonego transwestytyzmu”. Według niej na skutek dziedzicznej
degeneracji i nerwic rodzą się kobiety, które chcą być mężczyzną i dlatego
czują pociąg do innych kobiet; skłonności lesbijskie uznano za chorobę,
graniczącą z chorobą umysłową. 1883 – W USA w piśmie
medycznym „Alienist and Neurologist” ukazuje się artykuł o podającej się
za mężczyznę Lucy Ann Lobdell, w którym po raz pierwszy użyto określenia
„Lesbian” (lesbijka) na określenie kobiety kochającej kobiety.
1885 – W Anglii przedstawiono Poprawkę Labouchere’a. Na jej
mocy za wszelkiego rodzaju stosunki seksualne między mężczyznami, które
sędzia uzna za obrazę moralności groziła kara więzienia do 2 lat, która
mogła być połączona z ciężkimi robotami. Na jej mocy skazano Oscara
Wilde’a w 1895 roku. Prawo to utrzymało się przez 82 lata. Opinia, że
pominięcie stwierdzeń dotyczących lesbianizmu w tej poprawce spowodowane
było tym, że królowa Wiktoria nie wierzyła w jego istnienie, jest (mimo
swej powszechności) najprawdopodobniej nieprawdziwa. Uważa się, że głównym
powodem pominięcia była obawa autorów poprawki, że uczynienie lesbianizmu
karalnym sprawi, ze kobiety zaczną sobie zdawać sprawę z jego istnienia.
1886 – W USA urodziła się ‚Ma’ Rainey (wł. Gertrude Malissa
Rainey) (zm.1939), śpiewaczka bluesowa zwana „Matką Bluesa”, otwarcie
przyznająca się do bycia lesbijką. Ukazuje się książka
„Bostończycy” Henry’ego Jamesa, poruszająca m.in. tematykę feministyczną i
lesbijską; małżeństwem bostońskim nazywa się w XIX-wiecznej Ameryce
związki niezależnych kobiet, wspólnie mieszkających; postrzegano je
bardziej jako przyjaźnie, choć w wielu przypadkach były to związki
lesbijskie. lata ’90 XIX – Jiu Jin, chińska
rewolucjonistka, zwana również Qinxiong („Rywalizująca z mężczyznami”)
nosi męskie ubrania, pisze feministyczną poezję i walczy z ograniczeniami
dla kobiet. Została oskarżona o zdradę i ścięta w 1907.
1896 – Dwie aktorki całują się na scenie w Ameryce.
Pracownicy teatru mieli przygotowaną zimną wodę dla tych gości, którzy
mdleli z powodu zbyt silnych emocji. Magnus Hirschfeld, urodzony w
Kołobrzegu (1868-1935) publikuje w Niemczech pod pseudonimem Th. Ramien
książkę „Sappho und Sokrates” („Safona i Sokrates”). Przekonuje w niej, że
homoseksualna forma miłości jest częścią seksualności człowieka, jej
przyczyny i formy powinny być objęte badaniami naukowymi, a prawa
skierowane przeciwko homoseksualistom powinny być zmienione dla dobra
społeczeństwa. 1897 – Archeolodzy odkrywają wiersze Safony,
które przetrwały do naszych czasów (do tego czasu znano w całości jedynie
jedną pieśń i kilka fragmentów). Ocenia się je na 1/20 jej całej
twórczości. Magnus Hirschfeld zakłada pierwszą na świecie
organizację walczącą ze społeczną i prawną dyskryminacją homoseksualistów.
Jej głównym celem było zniesienie w Niemczech ustawy o karalności męskiego
homoseksualizmu; związki lesbijskie nie były w tym kraju nigdy karalne,
chociaż spotykały się z dyskryminacją innego rodzaju. 1901
– Po śmierci Murray Hall wychodzi na jaw, że ten wielce szanowany i
lubiany nowojorski polityk (pełniący tę funkcję przez ponad 30 lat),
dwukrotnie żonaty, był w rzeczywistości kobietą, podającą się za mężczyznę
– Mary Anderson. 1904 – Renee Vivien (wł. Pauline Tarn, ur.
w 1878 w Filadelfii) opublikowała w Paryżu książkę „A Woman Appeared to
Me” (Ukazała mi się kobieta), będącą autobiograficznym opisem trudnego
związku z Natalie Clifford Barney. Vivien stała się znana dzięki swojej
poezji, pisanej po francusku, która spotkała się z uznaniem ze strony
krytyków, zaliczającej ją do najlepszych przykładów francuskiego stylu
romantycznego. Zarówno jej poezja jak i proza były otwarcie lesbijskie.
1905 – Natalie Clifford Barney otwiera w Neuilly swój Salon
– „Świątynię Przyjaźni”, przeniesiony potem do Paryża. Było to miejsce, w
którym spotykały się wybitne, wyemancypowane kobiety 1 połowy XX wieku –
m.in. Gertruda Stein, Alicja Toklas, Isadora Duncan, Radclyffe Hall,
Colette. 1907 – Poetka Maria Komornicka zostaje uznana za
chorą psychicznie; otwarcie wypowiadała się o ograniczeniach swojej płci,
występowała pod pseudonimem Piotr Włast i zaczęła podawać się za
mężczyznę. 1908 – Edward Carpenter publikuje w Anglii
książkę „The Intermediate Sex” (Płeć pośrednia), w której idealizuje
przyjaźń, związki braterskie i homoseksualne. 1911 – W
Holandii zostaje uchwalone prawo, zakazujące kontaktów seksualnych osobom
tej samej płci, jeśli nie ukończyły one 21 lat. 1912 – W
USA powstaje Heterodoxy – feministyczny klub „dla nieortodoksyjnych
kobiet”, którego członkinie spotykają się co dwa miesiące. Wśród wybitnych
lesbijek, które do niego należały, były Helen Hull, Katharine Anthony,
Josephine Baker i Elizabeth Irwin. 1922 – W Provincetown w
USA wystawiona zostaje sztuka „The God of Vengeance” (Bóg Zemsty), w
której pojawia się wątek lesbijski. 1923 – FBI uznaje Emmę
Goldman „najgroźniejszą kobietą w Ameryce” z powodu jej jawnej
działalności na rzecz równości i praw homoseksualistów.
1926 – Na Broadwayu pojawia się sztuka o tematyce
lesbijskiej – „The Captive” (Jeniec), która wzbudzała ogromne
kontrowersje. Spowodowało to uchwalenie „The Padlock Law” (Prawa Kłódki),
zabraniającego wystawiania na Broadwayu sztuk mówiących o „perwersjach
seksualnych”. 1928 – Ukazuje się „The Well of Lonliness”
(Źródło samotności) Radclyffe Hall, pierwsza powieść o jawnie lesbijskiej
tematyce. lata ’20 i ’30 XX wieku – Niemiecki magazyn „Die
Freundin” (Przyjaciółka) otwarcie porusza tematykę lesbijską.
1933 – Rząd nazistowski w Niemczech zabrania ukazywania się
prasy o tematyce homoseksualnej i dokonuje napaści na Instytut
Seksuologii, paląc 12 tysięcy książek, czasopism i dokumentów.
Ukazuje się polski przekład powieści Radclyffe Hall – „Źródło
Samotności”, z przedmową Ireny Krzywickiej. 1934 – 28
czerwca
łapanką i egzekucją 200 osób rozpoczyna się eksterminacja
homoseksualistów w Niemczech – „homoseksualnych świń, które brukają honor
partii” według słów Hitlera. W czasie wojny naziści organizowali łapanki
gejów i lesbijek w Niemczech i krajach okupowanych i umieszczali ich w
obozach koncentracyjnych. 1936 – W San Francisco powstaje
jeden z pierwszych barów dla lesbijek w USA – Mona’s. 1937
– Zmarła Bessie Smith, jedna z największych artystek bluesowych, która
łączyła pieśni z rolniczego południa z wrodzonym talentem aktorskim. Miała
wiele kochanek. Naziści zaczynają używać symbolu różowego trójkąta
dla oznaczenia gejów i czarnego trójkąta dla kobiet o „społecznie
niedopuszczalnym” prowadzeniu się, do których zaliczane były lesbijki.
1941 – Stany Zjednoczone przyłączają się do wojny; Naczelny
Lekarz USA ogłasza, że związki gejów i lesbijek w armii powinny być
tolerowane, jeśli pozostają prywatną, ukrytą sprawą. 1944
Szwecja uchyla ustawy dyskryminujące homoseksualistów. 1947
– Lisa Ben („lesbijski” pseudonim Edythe Eyde) zaczyna wydawać „Vice
Versa”, pierwszy amerykański magazyn dla lesbijek. 1948 – W
Danii powstaje organizacja gejów i lesbijek, LBL; wśród założycieli była
m. in. Axel Axgil. 1952 – Kongres Stanów Zjednoczonych
wprowadza ustawę zabraniającą gejom i lesbijkom wjazdu do USA. Prawo to
zniesione zostało w 1990. 1953 – W USA zaczyna wychodzić
pierwsze ogólnokrajowe pismo skierowane do homoseksualistów – „One
Magazine: The Homosexual Viewpoint”. Poczta amerykańska próbuje
przeszkodzić w jego dystrybucji, ale Sąd Najwyższy orzeka wyrok na korzyść
„One”. Kinsey publikuje swój raport pod tytułem „Seksualne
Zachowanie Kobiet” (poprzedzał go raport o seksualności mężczyzn z 1948).
Według niego zdecydowanie homoseksualne jest 2% kobiet, natomiast 13%
miało przynajmniej jedno doświadczenie lesbijskie. Jedna z
pierwszych ustaw, wprowadzonych przez Eisenhowera po objęciu prezydentury
w USA zabraniała gejom i lesbijkom obejmowania stanowisk państwowych. Do
połowy lat ’50 ponad 20% pracowników została objęta śledztwem z powodu tej
ustawy. 1955 – W San Francisco powstaje pierwsza
organizacja członkowska, skupiająca lesbijki – Daughters of Bilitis (Córki
Bilitis). Jej nazwa pochodzi od tytułu „Les Chansons de Bilitis”, zbioru
poezji, którego autorem był Pierre Louys. Oświadczył on, że jest to
tłumaczenie dzieł uczennicy Safony, ale oszustwo wkrótce wyszło na jaw.
1956 – Daughters of Bilitis zaczynają wydawać swoje pismo
„The Ladder” (Drabina). 1960 – Daughters of Bilitis
organizują pierwsza krajową konferencję lesbijek w San Francisco.
1961 – Czechosłowacja uchyla prawa dyskryminujące
homoseksualistów. W Illinois – pierwszym ze stanów w USA –
homoseksualizm przestaje być karalny. 1964 – Jane Rule
publikuje swoją pierwszą powieść lesbijską – „Desert of the Heart”.
1967 – Anglia i Walia po kilkuletniej debacie legalizują
dobrowolne akty seksualne między dorosłymi osobami tej samej płci (z
wyjątkiem członków armii i pracowników wymiaru sprawiedliwości). The Age
of Consent – czyli wiek uznania osoby za dorosłą stopniowo obniża się od
21 do 16 lat. 1969 – „Stonewall Rebellion” – w czerwcu, w
nocy z 27 na 28 w dzielnicy Grenwich Village w Nowym Jorku policjanci
ubrani po cywilnemu dokonują nalotu na gejowski pub Stonewall Inn, gdzie
spotkali się z gwałtownym oporem ze strony klientów tego pubu, a także
gejów i lesbijek na ulicach. Zamieszki trwały przez cały weekend i uważane
są za początek nowoczesnego Ruchu Wyzwolenia Gejów i Lesbijek. Dla
uczczenia tych wydarzeń w wielu krajach 27 czerwca organizuje się parady
gejowskie. W Szkocji (której nie objęła ustawa legalizująca
homoseksualizm z 1967) powstaje pierwsza organizacja walcząca o prawa
homoseksualistów o nazwie SMG (Scottish Minorities Group), zrzeszająca
gejów i lesbijki. 1970 – N.O.W. (Krajowa Organizacja Kobiet
w USA) wyrzuca ze swoich szeregów Ritę Mae Brown i inne lesbijki.
W Minneapolis powstaje pierwsza lesbijsko-feministyczna księgarnia
– Amazon Bookstore. Pierwsza parada gejów i lesbijek w Nowym Jorku
w rocznicę Stonewall Rebellion. 1971 – Powstaje
lesbijsko-feministyczna organizacja „The Furies” (Furie), założona przez
eks-członkinie NOW – Joan Biren, Charlotte Bunch, Ritę Mae Brown i Helaine
Harris. 1972 – W USA Camille Mitchel jako pierwsza kobieta
otwarcie przyznająca się do bycia lesbijką otrzymuje podczas rozprawy
rozwodowej opiekę nad dziećmi, pod warunkiem, że nie będzie mieszkać ze
swoją partnerką. W Londynie odbywa się pierwszy „Karnawał i Marsz
Równości” w Hyde Parku. 1973 – W USA powstaje lesbijskie
wydawnictwo Naiad Press, założone przez Barbarę Grier i Donnę McBride.
1974 – Bella Abzug i Ed Koch przedstawiają w USA pierwszy
projekt ustawy zabraniającej dyskryminacji gejów i lesbijek.
Pierwsze lesbijki, przyznające się otwarcie do swej orientacji
seksualne wygrywają wybory do władz lokalnych i stanowych w USA.
American Psychiatric Association wykreśla homoseksualizm z listy
chorób umysłowych. Pierwsza w Wielkiej Brytanii krajowa
konferencja lesbijek odbywa się w Canterbury. W Londynie powstaje
całodobowe centrum telefoniczne dla gejów (później również lesbijek) –
London Gay (and Lesbian) Switchboard. 1975 – Po trzech
procesach, w których odmówiono prawa opieki nad dziećmi lesbijkom powstaje
w Anglii organizacja wspierająca lesbijki będące rodzicami (Action for
Lesbian Parents). 1976 – W Anglii powstaje Chrześcijański
Ruch Gejów i Lesbijek. 1978 – Gilbert Baker projektuje
Tęczową Flagę na San Francisco Gay Freedom Parade. 8 sierpnia w
Coventry w Wielkiej Brytanii powstaje IGA (International Gay Association –
Międzynarodowe Stowarzyszenie Gejów), w 1986 przekształcone w
Międzynarodowe Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek ILGA (International Gay and
Lesbian Association). Jest to obecnie największa gejowska organizacja
międzynarodowa. 14.10.1979 – Pierwszy Krajowy Marsz Praw
Gejów i Lesbijek w Waszyngtonie gromadzi od 100 do 200 tysięcy
uczestników. 1980 – Kinsey ogłasza wyniki badań, w których
wykazuje, że na orientację seksualną jednostki nie mają wpływu rodzice ani
środowisko. W Anglii powstają pierwsze organizacje skupiające
czarne lesbijki i gejów. 1981 – Ostatnia krajowa
konferencja lesbijek w Londynie kończy się ogólną kłótnią. W
„Polityce” ukazuje się artykuł Barbary Pietkiewicz pod tytułem „Gorzki
fiolet”, opisujący nastawienie społeczeństwa polskiego do homoseksualizmu
i warszawskie środowisko gejowskie. 1984 – W Leningradzie
powstaje grupa Gay Laboratory. Pierwsza telewizyjna dyskusja na
temat homoseksualizmu w Polsce; w gazecie „Na przełaj” pojawia się wywiad
z seksuologiem pod tytułem „Dlaczego inni”, dotyczący homoseksualizmu
wśród młodzieży. 23.11.1985 – W „Polityce” ukazuje się
artykuł Krzysztofa Darskiego (pseudonim) „Jesteśmy inni”. Było to pierwsze
publiczne wystąpienie homoseksualisty w Polsce. 1982 – Po
raz pierwszy odbywa się Olimpiada Gejowska (Gay Games) w San Francisco, na
którą przybyło 1300 osób z 12 państw. London Gay Switchboard
organizuje pierwsze w Anglii spotkanie informacyjne dotyczące AIDS.
1987 – Podczas Marszu w Waszyngtonie, który zgromadził 600
tysięcy uczestników, by zwrócić uwagę opinii publicznej na brak praw dla
par tej samej płci około 2 tysięcy par homoseksualnych pobiera się we
wspólnej ceremonii ślubnej. 20 czerwca następuje połączenie
warszawskich nieformalnych organizacji gejowskich „Gej” i „Warneńczyk” w
grupę „Efebos”, w ramach której działa sekcja lesbijek. 15 grudnia
odbyła się pierwsza publiczna dyskoteka dla gejów i lesbijek w klubie
osiedlowym na Pradze Południe w Warszawie; uczestniczyło w niej ponad 80
osób. 1988 – Szwecja jako pierwsze państwo wprowadza ustawę
chroniącą prawa gejów i lesbijek, legalizującą kwestie wspólnych podatków,
dziedziczenia i opieki socjalnej. W Anglii wchodzi w życie ustawa
znana jako Section 28, która ma zapobiegać „promowaniu” homoseksualizmu
przez lokalne władze. Spowodowało to liczne protesty w Anglii i poza jej
granicami – w Amsterdamie, Nowym Jorku, Norwegii. Angielskie lesbijki
wdarły się do parlamentu oraz do siedziby BBC1. Ankieta
przeprowadzona w Polsce na temat zachowań społeczeństwa wykazuje wysoki
stopień homofobii. Od homoseksualizmu bardziej aprobowana okazała się m.
in. prostytucja. 5 marca prof. Kozakiewicz kieruje do ministra
spraw wewnętrznych Czesława Kiszczaka list w sprawie zalegalizowania
organizacji gejowskich. Podpisali go m. in. Szymon Kobyliński, Daniel
Passent, Jerzy Kawalerowicz, Artur Sandauer i Bogdan Suchodolski. Odmówili
natomiast Aleksander Gieysztor, Andrzej Wajda i Magdalena Sokołowska. List
pozostał bez odzewu. Ukazuje się publikacja „Homoseksualizm”
autorstwa prof. K. Boczkowskiego. maj 1989 – Dania jako
pierwszy kraj na świecie legalizuje związki partnerskie osób tej samej
płci. Warszawska grupa gejowska opracowuje statut Stowarzyszenia
Grup Lambda, mającego swoją działalnością obejmować całą Polskę. W
lipcu dziennikarki z brytyjskiej Channel 4 kręcą reportaż o sytuacji gejów
i lesbijek w Polsce. 1990 – 23 lutego zarejestrowano w
sądzie w Warszawie Stowarzyszenie Grup Lambda; pierwsze zebranie Lambdy ma
miejsce 3 marca. W czerwcu ukazuje się „Inaczej” – pierwsze
polskie pismo gejowskie dostępne w kioskach „Ruchu”. 1991
Lesbijka Debra Chasnoff otrzymuje Oskara w kategorii Najlepszy Dokument.
Usunięcie homoseksualizmu z listy chorób Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO). Ukazuje się książka „Ludzie zorientowani
homoseksualnie w społeczeństwie” G. Weinberga. 1992 – W
Nowym Jorku powstaje organizacja Lesbian Avengers (Mściwe Lesbijki).
Pierwsza parada Europride odbywa się w Londynie.
1993 – Członkinie Lesbian Avengers podczas Akcji
Walentynkowej stawiają pomnik Alicji B. Toklas zrobiony z paper-mache obok
pomnika Gertrudy Stein w Bryant Park w Nowym Jorku. Norwegia
legalizuje związki partnerskie osób tej samej płci.
Lambda-Warszawa organizuje 23 stycznia spotkanie pod tytułem
„Odmienność w społeczeństwie polskim oczyma socjologa”, a 14 lutego
happening walentynkowy na Placu Zamkowym. 1993 – Pierwszy
„Dyke March” (Marsz Lesb) w Waszyngtonie. Trzeci Krajowy Marsz na
Rzecz Równouprawnienia Gejów, Lesbijek i Biseksualistów gromadzi od około
750 tysięcy do 1,5 miliona uczestników. (Pozazdrościć…)
1994 – Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Grup Lambda
przesyła Marszałkom Sejmu i Senatu oraz Przewodniczącemu Komisji
Konstytucyjnej (A. Kwaśniewskiemu) list z postulatem zawarcia w nowej
konstytucji zapisu zabraniającego dyskryminacji ze względu na orientację
seksualną. Do listu zostały dołączone ulotki „Geje i lesbijki wychodzą z
ukrycia”. Kopie listu i ulotki zostały przesłane również do 200 gazet.
12 marca w Poznaniu powstaje Centrum Informacji Gej – Les.
27 kwietnia zarejestrowany został Ruch Lesbijek i Gejów z siedzibą
w Warszawie. W listopadzie Lambda rozpoczyna akcję zbierania
podpisów pod petycją do sejmu w sprawie umieszczenia w konstytucji zapisu
o zakazie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Podpisało ją
700 osób. 1995 – 17 czerwca na dziedzińcu Uniwersytetu
Warszawskiego obchodzony był po raz pierwszy w Polsce Dzień Dumy
Gejowskiej; niestety frekwencja okazała się bardzo niska.
1996 – Pierwsza na świecie konstytucja gwarantująca ochronę
lesbijek i gejów zostaje uchwalona w RPA. 1997 – 27.04.
Wyniki trzech oddzielnych badań, przeprowadzonych w Anglii, Belgii i USA
zostają ogłoszone na konferencji dotyczącej rozwoju dzieci w Waszyngtonie.
Potwierdzają one, że dzieci wychowywane przez dwie lesbijki są zdrowe i
dobrze przystosowane. 02.10. W Dallas powstaje pierwsza prywatna
szkoła dla gejów i lesbijek. Stowarzyszenie Grup Lambda zawiesza
działalność; stowarzyszenia regionalne działają jednak dalej.
1998 – 30.03 Piosenkarka k.d. lang, jedna z pierwszych
piosenkarek o światowej sławie, która otwarcie przyznawała się do swej
orientacji seksualnej, otrzymuje nagrodę specjalną GLAAD (Gay and Lesbian
Alliance Aganist Defamation). 04.05. Pismo medyczne „Pediatrics”
publikuje wyniki badań, z których wynika, że co najmniej połowa
nastolatków, którzy po uświadomieniu sobie, że są gejami, lesbijkami bądź
biseksualistami nie otrzymali żadnego wsparcia ze strony rodziny i
otoczenia są bardziej podatni na próby samobójcze, narkotyki, ryzykowne
zachowania seksualne i wykorzystywanie. W Kościele Prawiecznej
Mocy Zgromadzenia Braci i Sióstr Politeistów we Wrocławiu udzielono
pierwszego w Polsce ślubu parze gejowskiej (miało to jedynie wymiar
duchowy, a nie prawny). Przy nowej siedzibie Stowarzyszenia Lambda
Warszawa powstaje ośrodek „Rainbow”. 1999 – 19.06. W Rio de
Janeiro ustalono, że pary lesbijek i gejów mają zagwarantowane takie same
prawa, jak pary heteroseksualne. 03.11. Powstaje polska strona dla
lesbijek „Inny Kraków”. Po „eksmisji” z serwera Koti witryna przemianowuje
się na Les Queer PL, obecnie zaś istnieje pod nazwą Lesbijka.org.
2001 – 01.08. Pierwsza para lesbijek bierze ślub w
Niemczech po zalegalizowaniu małżeństw homoseksualnych. Według nowej
ustawy małżonkowie maja prawo do dziedziczenia i wspólnej opieki
zdrowotnej i wspólnego nazwiska, natomiast nie mają takich samych praw jak
małżeństwa heteroseksualne, jeśli chodzi o podatki oraz prawa do adopcji.
22.08. Spis ludności wykazuje, że w USA wspólnie mieszka prawie
600 tysięcy par tej samej płci. 29.09. Sąd w RPA zezwala parom
homoseksualnym na adopcję dzieci. Legalizacja małżeństw
homoseksualnych w Finlandii; zarejestrowane pary uzyskują prawo do
dziedziczenia, odwiedzania partnerów w szpitalu, nie mogą natomiast mieć
wspólnego nazwiska i adoptować dzieci.
tekst pochodzi z portalu Lesbijka.org.

Autorzy:

zdjęcie Olga Balcerzyk

Olga Balcerzyk

autor zmigrowany z php-nuke – ID: 28; nazwa: o_balcerzyk

27 komentarzyHistoria lesbijek

 • Yovis

  [Re: Historia lesbijek]

  Wstrząsnęła mną data 1991 – dopiero wtedu WHO wykreslilo homoseksualizm z listy chorób! WHO? Akurat po tym spodziewalabym sie wiecej tolerancji!

 • margot

  [Re: Historia lesbijek]

  dokładnie to samo mną wstrząsnęło! nigdy nie uważałam się za chorą… nawet 25 lat temu…

 • G.

  [Re: Historia lesbijek]

  a według mnie to jest choroba i powinno się to leczyć!!!

 • rauh

  [Re: Historia lesbijek]

  Sam się lecz!

 • karola

  [Re: Historia lesbijek]

  wow…… mniejszosc tych wiadomosci znałam… jakby ktos powiedział na kobiete ktora kocham zejest chora z tego wzgledu ze jest lesbijka to oddałabym go na leczenie. co gorsza baaaardzo duzo jest takich osob… 🙁 musimy sie trzymać!! piszcie jakby kltos potrzebował pomocy 😉 interwencja detrollatora – vide regulamin komentarzy

 • zaawansowana

  [Re: Historia lesbijek]

  Właśnie! To nie jest choroba! Niech się zajmą ważniejszymi sprawami. A podobno Polska była kiedyś bardzo tolerancyjnym krajem…

 • Kate Montana

  [Re: Historia lesbijek]

  najważniejsze to trzymać się swoich przekonań. nie moze nas oceniać ktoś, kto nie ma pojęcia co czujemy. i z chęcią wysłałabym na leczenie psychiatryczne wielu heteroseksualistów za to, co robią ze swoim życiem, i życiem innych. kara się ludzi za ponoć „odmienny pociąg płciowy”, a to, że ktoś kradnie, morduje i gwałci to już nie?

 • K

  [Re: Historia lesbijek]

  Ja też nie uważam tego za chorobę, taka jest natura, a ona nigdy nie jest zła. Pozdrawiam wszystkich:)

 • Jota

  [Re: Historia lesbijek]

  Mam wrażenie, że dyskusja z homofobami jest stratą czasu, to nie ten poziom wrażliwości i życiowej mądrości. Ja teraz czekam aż w końcu coś się ruszy w Polsce na rzecz zawierania związków partnerskich, choć chyba prędzej wyemigruję z moją Radością do Anglii… 🙁

 • aska

  [Re: Historia lesbijek]

  kurcze, wiecie, ze mialam wrazenie ze w polsce jest strasznie malo lesbijek, ale po zainteresowaniu sie tym tematem, mysle, ze nas bardzo duzo, tylko ze ludzie boja sie do tego przyznac. ja sama mam 28 lat i dopiero po wyjechaniu do anglii, zaczyna do mnie docierac kim jestem. to nie choroba do cholery! pozdro

 • Kate

  [Re: Historia lesbijek]

  choroba czy wy jesteście normalni to nie jest żadna choroba jestem lesbijką i jestem dumna z tego jaka jestem

 • bla bla bla

  [Re: Historia lesbijek]

  skoro to nie choroba to co to jest? ludzie sobie cos urajaja!!… porazka!! i jeszcze dzieci chcecie adoptowac? p*jebalo was? kazde dziecko, kazdy czlowiek chce zyc w normalnej rodzinie z mama i tata a wy co? bleee.!!! ochydne jestescie!!! jescze jak ktos jest bi to ok ale nie less czy gej;/;/;/;/ blleeeeeee

 • Ja

  [Re: Historia lesbijek]

  Ja akurat jestem lesbijką i nie uważam się za chorą… jednak uważam że takie pary nie powinny mieć, czy adoptować dzieci i chodzi mi tu jedynie o ich dobro, bo nie byłoby fajnie jakby się Tobie zapytali…
  – Która z tych pań jest Twoim TATĄ?

 • Zaba

  [Re: Historia lesbijek]

  Nie rozumiem bla bla bla ,że bi ok ale less czy gej to ohyda.Czym to się różni ? co tym ,że kobieta potrafi pokochać kobietę zarówno jak i mężczyznę ?.Według mnie rządzi się to tymi samymi prawami,należy czytać przemyśleć a dopiero później osądzać innych.Poresztą to kulturalna dyskusja twoje spier******* nie rusza mnie.Jeśli chodzi o dzieci zgodzę się z przed mówczynią …

 • Uschi

  [Re: Historia lesbijek]

  A ja się nie zgadzam z przedmówczyniami :). Moim zdaniem dzieci mają prawo mieć pełne, szczęśliwe rodziny, a stabilne, kochające się pary mają prawo mieć dzieci. Zresztą, już mają (ogłasza się u nas grupa wsparcia dla homorodziców), tego się nie zmieni, proces idzie, choć powoli. Społeczeństwo się zmienia – a zmieni się jeszcze szybciej, jeśli takich rodzin będzie więcej – i jeśli zmieni się prawo.
  Ale jeśli uważacie, Żabo i „Ja”, że osoby homo nie powinny mieć dzieci – to po prostu ich nie miejcie 😉

 • Zaba

  [Re: Historia lesbijek]

  Oczywiście u mnie jak u kobiety pojawia się instynkt rodzicielski.Chciałabym mieć dzieci.Jednakże zwróć uwagę na to jak inni zareagują na dziecko ze związku homorodziców.
  Podejrzewam,że tu może tkwić problem.Dopóki nie zmieni się podejście społeczenstwa nie ma mowy o akceptacji takiego zjawiska.Zjawiska, ponieważ tak na obecną chwilę by to wyglądało.Zyjemy gdzie żyjemy i na tego typu rewolucje jeszcze poczekamy…
  Uważam jak uważam w dużym stopniu patrze na Polskie realia.
  Zyczę powodzenia tym ,którzy się na to zdobędą.

 • Zaba

  [Re: Historia lesbijek]

  Muszę przyznać,iż pełna rodzina (ojciec,matka)jest pojęciem względnym.Nikt nie twierdzi,że dwie kobiety nie zapewnią tak owej dziecku czy dwóch facetów.Chodzi o to jak odbiera to społeczeństwo.Według mnie długa droga przed nami…

 • Ola

  [Re: Historia lesbijek]

  Nie jestem jeszcze pełnoletnia bo mam 14 lat ale rozumie takie osoby jak lesbijki bo sama taka jestem nie mam nic przeciwko takim osobą nie rozumie ludzi którzy mówią że to ochydne ……………….Wcale że nie!!!! Po prostu to jest inna miłość. Jak komuś coś nie pasuje to niech sie nie wypowiada lepiej na ten temat skoro nie wie jak to jest.Pozdrawiam wszystkie les;**

 • Ola

  [Re: Historia lesbijek]

  Musze powiedzieć że wypowiedź bla bla bla jest bez sensu to nie jest choroba a jeśli nie chcą mieć dzieci to nie muszą mieć:)Miłość ma wiele twarzy nieważne kogo kochamy ważne że kochamy i same jesteśmy kochane. Jak ktoś nie wie jak to jest gdy dziewczyny chodzą ze sobą ta jak mówiłam niech się nie wypowiadają na te tematy i niech nie odwiedzają takich stronek:()

 • Mika

  [Re: Historia lesbijek]

  Ludzie to nie jest choroba! Człowiek się już taki rodzi. Nie pomoże w tym żadna terapia. Jestem les i jestem z tego dumna. i w głęboko w dupie mam homofobów którzy tutaj tak jadą na nas a w nocy pod kocykiem masturbują się jak oglądają pornusa gdzie np dwie laski się liżą xD Bo naprawde bardzo dużoooo osób się ukrywa lub nie dopuszcza do siebie myśli że jest homo.

  Pozdrawiam wszystkich odważnych na tym forum którzy są w stanie wykrzyczeć całemu światu że są homoseksualistami i nie będą się twego wstydzić.

  Pozdro

 • ktos

  [Re: Historia lesbijek]

  kto myśli że to choroba jest normalnie psychiczny. jestem lesbijką i jestem z tego dumna. i do tego: nikt mi tego nie zabroni. a to całe WHO to ja mam w D…

 • amemus

  [Re: Historia lesbijek]

  Amen.dotyczy ostatniej wypowiedzi,Hetero.

 • mercedes

  [Re: Historia lesbijek]

  kocham cie brzoskwinko:-*

 • Chii

  [Re: Historia lesbijek]

  @ Mika: brawo, tak trzymaj!

  Czasem w parku lub na stacji można ujrzeć, jak dwie dziewczyny z czułością się całują i jest to jeden z najpiękniejszych, najpozytywniejszych widoków na świecie. Lesbijki są autentycznym skarbem, są symbolem wrażliwości i boskiego piękna.

  Rodzice dziewcząt-lesbijek powinni być z nich bardzo dumni i wspierać je, zachęcać zarówno do mądrości (ostrożności), jak i do jawnej dumy ze swej lesbijskiej nieszablonowości.

  I obyśmy doczekali się, żeby widok dwóch panien młodych przed ołtarzem był normalny i powszedni.

 • Julka-studentka historii

  [Re: Historia lesbijek]

  Ja jestem bardzo bardzo bardzo dumna z tego ze jestem lesbijka,odnosnie homofobow mam ich gdzies a jesli ktos uwaza ze da sie to wyleczyc to jest w wielkim błędzie,odsyłam do lektury Płeć mózgu,tam jest wszystko wytłumaczone jak to sie dzieje….nasza Polska to jeszcze średniowieczny kraj pod względem myślenia duzej grupy ludzi,po studiach wraz z moja dziewczyna wyjedziemy stad do Holandii badz Belgii….tu nie ma czego szukac:)pozdrawiam wszystkie corki Safony:)

 • Weronika

  [Re: Historia lesbijek]

  Ja co prawda jestem BI i w sumie mogę sie związać z Kobietą albo z męszczyzną i nie rozumiem tutaj jednej z wypowiedzi że Bi ok a Les już nie. Przecież jako BI też Kocham Kobiety i dobrze mi z tym, bo są cudowne ważliwe i potrafią sprawić, że czuję się szczęśliwa:P
  Jeśli ktoś uważa to za chorobę to chyba sam jest chory albo nie wiem o czym mówi, bo tak naprawde się z tym rodzimy i ważne jest to żeby się do tego przyznać, a nie udawać kogoś kim nie jesteśmy.

Skomentuj

Możesz używać następujących tagów HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Obraz CAPTCHY

*

Pamiętaj: zamieszczając komentarze akceptujesz regulamin

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa