- homiki.pl - http://homiki.pl -

Jestem księdzem katolickim


Zostałem poproszony o
wypowiedź. Miałem trochę oporów, bo jestem księdzem katolickim. Jestem
także gejem. Moje poglądy odbiegają dosyć mocno od tego, co każe głosić
Kościół.

Dlatego piszę anonimowo, ale powiem, co myślę. Żyję w
celibacie i uważam się za religijnego człowieka. Wierzę w Boga i myślę, że
mam powołanie.

Sądzę, że geje i lesbijki mają prawo żyć razem jak
małżeństwo – i nie chodzi mi tu o prawo świeckie, prawa człowieka, ale o
prawo do bycia ze sobą w obliczu Boga.

Bóg nie jest ani kobietą,
ani mężczyzną – słusznie mówią o Nim Żydzi, że on po prostu JEST. I myślę,
że dla Boga nie jest ważne, czy miłość się zawiązuję między dwoma
mężczyznami, dwoma kobietami, czy między mężczyzną a kobietą.


Jeśli Bóg jest miłością, to najważniejsza jest miłość a nie
różnice w płci. Jezus Chrystus nie brzydzi się homoseksualistami jak
większość chrześcijan – on jest czystą miłością i kto kocha, ten ma Go w
sercu.

Wszelkim oponentom i oburzonym powiem, że na Sądzie
Ostatecznym zostaniemy rozliczeni z Miłości, a nie z tego, czy ktoś był
gejem, lesbijką czy heteroseksualistą.

Wystarczy wspomnieć
Pierwszy List do Koryntian: (…) wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z
nich największa jest miłość”. (por. 1 Tes. 1,3, 1 Jana 4,16)

Autorzy:

zdjęcie Radek

Radek [1]

autor zmigrowany z php-nuke – ID: 20; nazwa: Radek