najnowsze artykuły

Homikoteka, top, XX w. • „[N]owoczesne ustawy karne powinny pociągać do odpowiedzialności karnej za homoseksualne zaspokajanie popędu płciowego tylko wówczas, jeżeli ono łączy się z gwałtem osoby drugiej, wyrządza jej dotkliwą szkodę, wywołuje zgorszenie lub tyczy się osób nieletnich”.   więcej »

Paweł FijałkowskiKultura • Pałac Urania w Kluż-Napoka stał się bardzo szybko centrum życia kulturalnego miasta. Jednocześnie organizowane w nim pokazy filmowe budziły kontrowersje, w związku z czym zdarzało się, że poddawano je cenzurze. Już sam budynek koncentrował na sobie uwagę miejscowych obrońców moralności ze względu na wieńczące fasadę płaskorzeźby przedstawiające pary nagich mężczyzn. Pomimo oficjalnych wyjaśnień, że symbolizują one pracę i naukę, oburzeni drobnomieszczanie wnosili skargi do władz miasta, a w miejscowej prasie pojawiły się żądania ich usunięcia.   więcej »

Zobacz też: (losowo wybrane artykuły)

Dorota i Weronika

Dorota • 15 maja 2004 • Świadectwa
Żyjemy z Weroniką od dziesięciu lat, mieszkamy razem od ośmiu w domu po moich zmarłych rodzicach.   więcej »

Teoria Queer jest beee i passe

Ciocia Juanitta • 19 lutego 2009 • Sjesta
Na początku lat dziewięćdziesiątych gwiazdy queer studies błyszczały na amerykańskim firmamencie, w Europie padał berliński mur, u nas ustawiano okrągły stół a na wschodzie rozpadał się Związek zwany za moich czasów Radzieckim. Przeżywaliśmy „koniec epoki”. Do Judith Butler dołączyli wkrótce Eve Kosofski Sedgwick oraz Michael Warner. To właśnie Warner zawdzięcza teoria queer tezę, że może być ona skuteczna politycznie wtedy i tylko wtedy, gdy rozumiana będzie jako krytyka normatywna wychodząca ponad interesy gejów rasy białej pochodzących z klasy średniej.   więcej »

Inne rytuały. Myśląc o „uniwersalistycznej koncepcji uznania”

Igor Stokfiszewski • 2 kwietnia 2008 • Kultura
"Dzieła wybrane" to nowy dział Homików.pl. Tym samy chcemy przybliżać naszym Czytelniczkom i Czytelnikom fragmenty książek i artykuły z prasy papierowej. Teksty, które opublikujemy w niniejszym cyklu, podejmować będą zagadnienia związane z osobami LGBTQ, ale chcielibyśmy, by stanowiły one poszerzoną analizę rozmaitych zjawisk nas dotyczących. Tymczasem zapraszamy do lektury artykułu Igora Stokfiszewskiego "Inne rytuały. Myśląc o uniwersalistycznej koncepcji uznania", który ukazał się w "Krytyce Politycznej" (nr 13/2007). Dziękujemy Redakcji oraz Autorowi za udostępnienie tekstu.   więcej »

Pod kasztanem

Szara • 9 sierpnia 2004 • Kultura
Gałęzie targane wiatrem uginały się ciężko nad głową Marcina. Obserwował taniec liści z zaciekawieniem. Ostatnio rzadko mógł sobie pozwolić na wypoczynek, więc teraz rozciągnięty na skrzypiącym leżaku usiłował cieszyć się chwilą spokoju. Kiedyś obaj bardzo lubili przesiadywać w tym miejscu. Latem często organizowali sobie kolacyjki we dwoje pod starym kasztanowcem. Karol często powtarzał, że takim dwóm prykom jak oni coś się nareszcie po latach należy od życia, choćby to miały być tylko posiłki pod gołym niebem.   więcej »

Homiki.pl na FB

napisz do nas: listy@homiki.pl

Homiki.pl. Czasopismo zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga pod nr 2372 więcej »
Nr ISSN: 1689-7595

Powered by WordPress & Atahualpa